Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σκηνικό... 2015 με άκαρπη διαπραγμάτευση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.ΛΑΝΕ ΑΠ5ΤΕΝ
ΠΕΡΗΦΑΝ|Α κΑι ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
ΙΦΩΤΟΣ :ΠΠ
 Τί ΗΔΡιΜΑιικΗ
ΤΑ|Ν|ΑΤ0Υ
κιιιιΣιΑιιιιιιοι
Χ τιιιιιιΑΡιι
ΜΕΓΑΛΟ 4
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ δ
ΑΜοΝΑΔικΑ `
ΜΥθ|ΣΤ0ΡΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΑΤ|(ΠΣΜ|ΑΣ
ΑΠΤ0ΤΕΧΝ|ΑΣ
Σαββατο 6 Φεβρουαρίου ΖΟΤ 6 - Αριθμός φύλλου Τ.8Τ Τ
Τιμή 1,30 € (5 € η έκδοση με τις ηροσφορές) - νννννν.ε-τνροε.εοΜ
Η τΡο'ίκΑ ΞΗΛΩΝΕ| ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|κ0, ΖΗΤΑΕ| ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
8-9 κΑι Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΨΑΧΝΕ| |'|ΑΛ| «ΠΟΛ|Τ|κΗ ΛΥΣΗ»
Σκηνικό... 2015
με ακαρηη διαηραγμότευση
' Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ' ΕΠ|ΜΕΝ0ΥΝ ί η | 0ΤΣΑκΑΛΩΤ0Σ
:Ρ Ξ ηΑιΔικΑ ανα
ΧΕΛΩΝ0Ν|ΝΤΖΑ|(|Α
 κΑι ετυστΕηηΑ
βλέησυν «μαύρη τρύηα» σε εισοδηματικα αναζητεί διέξοδο
έως Τ δισ_€ για φέτος κριτήρια και σε Πολιτικό εηίηεδο, ΣΤΗ ΕΝΑ ΠΕΡ|οΔ|κο
και ζητούν να ψηφιστσύν 20 χρόνια ι· ' ~ γ Ι νέα κρίσιμη Σ Τ
αηό τώρα οι ρυθμίσεις ασφαλισης για γ °' ” αναμέτρηση
για το ηρωτογενές τη χορήγηση ζ στο Ευτοετουρ
ηλεόνασμα του 2017 εθνικής σύνταξης _ της 11ης Φεβρουαρίου
ΜΠ|ΖΝΕΣ ΜΕ Το |ΡΑΝ ΣΕ ΕΝΕΡΤΕ|Α. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤ.. ΕΑ|ΕΣ Αν γ
Γιατρέ ΜΜΕ
«ΠΛΕΟΝ ΔΠΤΑΕΤ0ΤΜΕ
Τ|Α ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ,
ΠΧ' Τ|Α ΝΑ ΠΠΤΑ|ΤΣ0ΤΜΕ))
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
· . γ γτ. Δ Ν έ γ (Νοκ
τἑ~ Ρ ι 818 Π γ.. . _ Δ `τ- . Π γ· .4 _ γ ., Ι: ΝΟ: δέ; ο Ο 
_ ¦ .-ο. ·= _ ~ . . γ Μα η!! Ξ ένο ο 000% ¦
 .έ η' τη ω “Α __ Α Τ Η. 'δ . Π
,_ 7  ε. ο 7 Δ( ι - γ . ς. ΕΝΑ^^ΑκΤ|κο
  “ -  ΠΠ η ΕΠῆαδα > - η ΣΕΝΑΡ|0
Οι χίηστερ ανατρέηουν
τις Βιομηχανίες τροφίμων
και καῆῆυντικὡν
ένα απέραντος"- Α  ΠΑ 3 κΛιΜΑκΕΣ
· . › ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ
μΠῆ0κ°  .γγ ΕιΣοΔι-ιΜΑτΑ
 | Συμιμηφισμός με οφειῆές για όσους δικαιούνται αναδρομικά
ΤΑ ηΑιΔιΑ ΠΑ Μ <<ΘΕΛ|-|ΜΑΤΑ» ΕΓιΝΑΝ... ΕηιχΕιΡΗΣΗ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα