Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΑΕ(ΞΕΑΝ · 24-25
ο"ωΝο"Μ · 4 ΧΡΗΜῖ|ΠΗΡ|Ο · Β ΔΕΗ" · Μ
Ποιους καίει ο νέα ΣΤΟ «Κόκκινο» Τα ακουω, οι ευκαιρίες
φορολογική κλίμακα Τα ΟΙΚΟν0ΡΙΚΠ των ΑΧΕ και ο ρόλος των 
ΡΤ .οοΙ11
Τώρα απ 'Με
οι) στις οθόνες σας!
Μόνο στο
δι ΕΠΕΜΥΣΕΙΣ
'Ετος '9ο · Δρ. Φύλλου 933 · 5 - 9 Φεβρουαρίου ΖΟΙ6 · € Ι
ΗΒΟ ω
ωνννν.ευ··0268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΔ. ΝΑΥΠΑκΤΟΥ · ΙΙ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ · Π ΔΕΗ · Η ΜΜΜ · Μ ΕθΝ"(Η · 22
ΑΓΟΡΑ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤ ΕΣ. .. ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ! Ο ΙΙ