Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Ανθεκτική" η ελληνική οικονομία, εκτιμά η ΚομισιόνRecognized text:
ΨΨΨ·ΧτΞ99ῖΕΜἑεμ ζῶΑ8αθε-,ε_Εετ9ΥΔΡ.ιοΥ 2% Με Με ΑΡἶΦγΜὸΥ“ἑὁέϊ
Γενικος Δεικτης
ΓΔ. 5°°¦45 Οι Δεικτες της ημερας
 Μ-βΗΣιχο¦κομ  ι ΚΗ εΗειΔΑ
ιΜαΜω= σπιτια· Μ
ΜΜΜ _ _ Μ
Μ ΜΜΜ _ _ ή Μ
ΜΜΜ _ _ Μ“
ΜΜΜ _ _ η . 2
Ημερήσιο Μεταβολή ΜΜ-Μ.Μ _ _ Με Με ηη Μ σε
..1ΜΗΡ5ε€.
Ανοδικές
..... 
Καθοδικές
 ....................... .,
«ΕΝΤΥΠΩΣ|ΑΚΑ ΒΕΛΤ|ΩΜΕΝΕΣ» ΠΡΟΒΛΕΨΕ|Σ. ΑΛΛΑ ΚΔ' Π|ΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕ|Α ΠΑ ΤΗΝ ΑΞ|ΟΛΟΓΗΣΗ
ιιΛΝθΕ'(Τ||(|·|ιι Η ΕΜΗΝ||(|·|
οικονομία. εκτιμά η Κομισιόν
. νθεκτική» εμφανίζεται η ελλη,ἐ γ 1, · η.» τ ΗΜ! |Ϊ.β..Μἶ ΜΜΜ Αγική οικονομία στην επιβολή
ων ελέγχων κεφαλαίου, τονίζει για την Ελλάδα η Ευρωποήκή Επι. ς τροπή, η οποία έδωσε σήμερα στη δη' μοσιότητα τις χειμερινές οικονομικές
προβλέψειςγ·ατα κράτη-μέλη τηςΕ-Ε"Η ανθεκτική κατανάλωση, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η σταθερή εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υπό το
νέο πρόγραμμα του Ε$Μ και η πρόοδος στις ιδιωτικοποιήσεις, αναμένεται να ενισχύσουν την ανάκτηση της
εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και να φέρουν θετική ανάπτυξη
και ισχυρότερα δημοσιονομικά αποτελέσματα το δεύτερο εξάμηνο του
2016", τονίζει η Επιτροπή.
Σε γενικές γραμμές η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι προβλέψεις της για την
ελληνική οικονομία είναι "εντυπωσιακά" βελτιωμένες, σημειώνοντας ότι η
οικονομική ύφεση στην Ελλάδα το
2015 εμφανίζεται λιγότερο βαθιά, σε
Μαζικές διαδηηώσεις κατά του
ασφαηιστικού - κηιμακώνονται
οι αντιδράσεις
Προβήέπει ότι η Εήήαδα θα εισέήθει σε τροχια αναπτυξης το 2047
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα τρία
πρώτα τρίμηνα του 2015 η ελληνική
οικονομία επέδειξε "ανθεκτικότητα",
παρά το κλείσιμο των τραπεζών,
την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων
και την αυξημένη αβεβαιότητα σε
σχέση με τις διαπραγματεύσεις για
την παράταση του ελληνικού προγράμματος. Η ιδιωτική κατανάλωση
αποδείχτηκε ισχυρότερη από το αναμενόμενο, με τα νοικοκυριά να ξοδεύουν τις τραπεζικές καταθέσεις
για να αποφύγουν ενδεχόμενο "κούρεμα", επισημαίνει η Επιτροπή. Ωστόσο, προβλέπεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα και η ιδιωτική κατανάλωση θα επιβαρυνθούν το πρώτο εξάμηνο του 2016.
Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, η Επιτροπή τονΚει ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις
συνεχίστηκαν και το φθινόπωρο του
Ζω 5.
Σχετικά με τις εισαγωγές, η Επιτροπή
προβλέπει ότι θα συνεχίσουννα μειώνονται ταχύτερα σε σχέση με τις εξα
Σ,γ Μ σχέση με αυτό που προβλεπόταν το γωγές, συμβάλλοντας θετικά στην αφθινόπωρο. νάπτυξη. Σελ. 'ι
Στο επίκεντρο το εηηηνικό Ξ Κομισιόν: Αναπτυξη Μοτσεη $τεηιεγ: Στα
πρόγραμμα έ ι,7% στην Ευρωζώνη 30 οσα. το πετρέηαιο
Αη. Τσίπρας σε Α. Μέρκεη: Οι διαφωνίες να  Κίνδυνοι από μια άρση γ Θα επιμείνουν οι χαμηήές τιμές
μην καθυστερήσουν την αξιοήόγηση ζ της Σένγκεν 1 ή “ - Το 2Οι8 στα 70 δρα. ε; ι. εκ
Ο οικοιχιοινιιΑ - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-6
Φθηνότερο ρεύμα
για 12 εκατ.
επαγγεηματίες
Τ: σ,ιΞ·ττήθΜε στη
' ΜΠΕή.θ ο,εοο€ .5
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας ω. ι3 γ
οι μετοχές που
πρώταγωνίστησον
αρνητικό ή θετικό
στο τομπηό
Σελ. ι2-ι5
χι>ιιΜΑτιΣτιιΡισ
Σε«εήεύθερη
πτώση»
το ΧΑ.
Αυξήθηκε στα 80.73 εκατ.
ευρώ ο τζίρος ω. ιι
Από 29/2
εταιρείες
διαχείρισης ΝΡι.5
Τι συζητήθηκε μεταξύ
Γ. Στουρναρα - θεσμών :η τ
Σε ΕΛΠΕ, ΕΠθΓ9θθΠ
οι' οι όδειες για
υδρογονόνθρακες
Ανοιχτό σε συνεργασίες
και προτασεις τα ΕΛΠΕ τη, α
Το Φεβρουόριο
το εργοστόσιο
στέβιας
Το πρώτο στο είδος του
στην Ευρώπη Σελ. ε,
Ο ΧΡΗΜ^Τ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-26