Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σε νέα δίνη το ΧΑRecognized text:
'ι@_Ω . . .
“ων-“λ   Σ ΙΑ γγννγν_ιιηει#ι8ιααι·
|(Α0ΗΜΕΡ|ΝΗ ΟΙ|(Ι)Ν')Μ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ (›9υ ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20200 - ΤΙΜΗ Ι¦30 ΕΥΡΩ
' ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ-Λ"|(. ΜΕΡ|(ΕΛ '
Ολα κρίνονται
τον Φεβρουάριο
για το Προοφυγικό
' Να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους τόσο η Τουρκία όσο
και η ΕΕ. ζήτησε χθες ο πρωθυπουργ6ς› σελ. 25
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΛ ΠΡ0|(ΛΗΣΗ
Πολιτικό σόλο προκαλεί
η επαναφορό του θτεχἰτ
από τον Β. Σόιμπλε
_ Απάντηση Ευαγγ. Βενιζέλου: «Η σε σε μείωση του πραγματικού ειεπόνοδοςστη δραχμή θα οδηγού- σοδηματος κατά 70%» > σελ. 7
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Το Σαββατο
Βίος και Πολιτεία
του Αλέξη Ζορμπά
Σε τρεις περιοχές
Ξεκινούν ερευνες
για Πετρέλαιο
αΠό ΕΛΠΕ. και
Εηετἔεαη ΟΠ
Ο Σε «Αρτα·Πρεβεζα» και «ΒΔ Πελοιισννιισσ» τα ΕΛΠΕ και σε Αιτωλοακαρνανία η Ειιεφεειι οιι› σελ. 9
Φυγή επενδυτών από τον Φόβο εμπλοκής στις διαπραγματεύσεις
Σε νέα δίνη το ΧΑ
Απώλειες Ζ 7 9% σε δύο ημέρες - Μειώθηκε
κα τα 3,2 δισ. ευρώ ιι συνολικα κεφαλαιοποίηση
° Επιστρέφει η Πολιτική και
οικονομική αβεβαιότητα
0 Τα αρνητικα σεναρια για τις
διαΠραγματεύσεις φέρνουν
μαζικές Πωλησεις μετοχών
Φ Ο τραΠεΖικός δείκτης έχασε
45,470/σ αΠό την αρχη
του έτους και ο Γενικός
Δείκτης 19,5 10/0 › σελ. 3
ΗΜΜΜΜκτηΜ ...ηΜΜντραιιεζών
20|Ι 21 22 25 26 27 28 29
Ιανουάριος
ΟεΒρσιιαριος
Πληρε5 αδιέξοδο
Ηχηρό μηνυμα
Λαγκορνι για
Μεγόλεε διαδηλώσειε
Προειδοποίηση
για νέο κύμα
Εκθεση Κομισιόν
Υφεση 07%
και νέα μετρο
| | |
<<Βλεηει» η ΕΕ. οηεργιων το Αοφολιοιικο
Ο Σήμα κινδύνου και απο τον Ο χιλιαδες πολίτες σε όλη Ο ΕλαΦρυνση του χρέους
ΣΕΒ, που προειδοποιεί για την Ελλάδα διαδήλωσαν μα νο με βαθιές μεταρρυθεκΦυλισμό της οικονομιας κατά του Ασφαλιστικού μιοεις, λέει τώρα το ΔΝΤ
ο Η ι
Μ"^ε"ΜααΜΜ)  το 
το  "00 
'ιο ι ι ι ι ι
2014 2015 2016 2017
θΑ ΧΡΕΙΑΣΤ0ΥΝ και αλλα μέτρα. παρα
τη σχετικη βελτίωση που σημειώνει η
οικονομια. τον'ζει η Κομισιόν στη χειμερινή της έκθεση. Αναπτυξη «βλέπει»
από το 2017 > σελ. 5
ΝΕΕΣ κινητοποιησεις προαναγγέλλουν
τα συνδικάτα. μετα τις χθεσινές εντυπωσιακές συγκεντρώσεις. Οι αγρότες
προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων
μέσα στο Σαββατοκύριακο > σελ. 26
το ΒΕΤΟ που βαζουν οι θεαμα' στωσχέδιο
Κατραύγκαλου» οδηγει σε προσωρινό
αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις. Ενωσσεις των δανειστών και για τη Φορολογία στα εισοδήματα › σελ. 4 - 5