Πρωτοσέλιδο Αυγή: Δεν αντέχει άλλο η κοινωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12509 'ΠΜ 1,5 €
Μαζί με την ΑΥΓΗ το ένθετο για τη μουσικη  
ΙΗίΠ.ί~ἴΓΕ Α" Π”Β απαντω
ή !Π7ῖ<.ὴἶΚ;ῖἑῖΚ'ε “Η η “ ι _·(· .. `_ _!_Μ _ _ . Ψ _ Ψ ._ _ `_ _. _`__Ή_ 7
ίΒ;ΞλἙιΙ[email protected] Η: ΕΠἔἘΞ.σιιΞἘτἶ·>ῖίΞιῶἶιἰ@@©Ξωε
νει.νετ "ΝΟΞΜ|Ο"Ν° · Νύχτεε του Σαν
Φρανσίσκο 1ΑΜ°ΑΝ · Φτιάχνοντα5 με 'ΑηείΘεια'
ένα άκουσμα ελευθερία». Όποτε πάντα ειδάοει5. η συναυλιακό
κίνηση του αν πλούσια δισκο α ία
Μιλ Μπιλ" ορ“ωαωωηως μ α γρ φ “
Ηθικοί' ΑΡΓΥΡΗΣΛΟΥΔΑΤΖΗΣ Η τραγουδοποιία ΜΑΖί, ΔΩΡΕΑΝ, ΤΟ ολοκΑιΝσγΡτιο ΕΟ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΛΟΥΛΑΤΖΗ,
“ισως γενια Με· δυν°ι“κ“ ειναι" Με τπΛο “κοΥι3εΝτεε Με τόνε ΟΥΡΑΝΟΥΣ"
Νικ0Σ ΠΠ0ΥΡΓΟΣ Η δισκογραφία
δεν είναι το δημιουργικό μου κίνητρο...
Τέσσερις παρεμβάσεις
υπέρ των αγροτών
Ήδη δημιουργία Μητρώου Αγροτών ανακοινώνει η κυβέρνηση ταυτόχρονα με την επέκταση του εργοσάμου για την απασχόληση
παράτυπα διαμενόντων μεταναστών. που θα
δώσει τη δυνατότητα να δικαιολογηθούν ετηά
στα έξοδα περίπου 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα
προχωράει η .κάρτα του αγρότη» ενώ επταχὐνονται οι επιστροφές των οφειλόμενων από
_ για την κάλυψη δημοσιονομικού κενού
2% του ΑΕΠ το 2016-1 7 ζητάει η Κομισιόν
ι τ . ί · στις συντάξεις ζητάει εμμέσως το ΔΝΤ
το Δημόσιο προς τους αγρότες. ΕΛ. 15
Παίρνει τα 3 δισ.
κάνοντας λόγο για «βιώσιμο ασφαλιστικό»
η Τουρκία
για το προσφυγικό
Καθώς συμφωνηθηκαν οι λεπτομέρειες
χρηματοδότησης των 3 δισ. ευρώ στην Τουρκία για το προσφυγικό. ο Αλ. Τσίπρας συμφώνησε με την Άν Μέρκελ ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. ουμπεριλαμβανομένων των
κρατών - μὡών της ΕΕ. και της Τουρκίας. θα
πρέπει να Μπαίνουν τις υποχρεώσεις που
ανέλαβαν αΔεν μπορεί να βγει η Ελλάδα από
τη Σένγκεν· επισήμανε παράλληλα ο επίτροπος Δημ. Αβραμόπουλος. Αυτοψία στη Λέσβο
από τον Ε Μουζάλα και τον υπουργό Εσωτε
ζ > Τα όρια στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. που εξελίσσεται σε αγώνα μετ' εμποδίων
έθεσαν χθες χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν
στις απεργιακές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις κατά της
πολιτικής λιτότητας και των περικοπών.
Την ίδια ώρα η Κομισιόν σε έκθεση της προσδιόριζε το δημοσιονομικό κενό της προσεχούς
διετίας στο 2% του ΑΕΠ (3.5 δια). θέτοντας εμ
,. . _ . . . .. 7 μέσα ΦΟΡΟ ΜΦΠς Η 5 ων ΜΜΜ” Παρ. ρικων της Γαλλίας. ΕΜ. 2-6
ότι οι απρόσωπσιτου κουαρτέτου μέχρι και χθες
"° δεν είχαν θέσει στην κυβέρνηση σχετικό αίτημα. Κατατέθηκε
το  Η Κρ. Λαγκάρντ επανέλαβε από τη Ν. Υόρκη ότι ¦
το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμ- το νΟμ00ΧεδΙΟ
 μα μόνο αν το ασφαλιστικό είναι «βιώσιμο». θέ- Δ Ι
Μ 2.3 τοντας και αυτή εμμέσως ζητημα περικοπών στις για το ΠΡ0σἱο 25
συντάξεις. ΣΕΛ. 7-9. 16
Σιωπὴρή πρΟήαΥάν6α Τουρκική εισβοῆη Παράταση 45 ημερών
ή απροκάλυπτη Βδεηει η Ρωσια για ειτικαιροηοιηση
ό πωπω ύψους 11 δισεκατομμυ- Μέσω υπουργικης ας “ι ι  ρίων δολαρίων στον λαό της Συρίας υ- πόφασης θα δοθεί παρά_ _'“ “Λ -- . ποσχέθηκε η διάσκεψη των δωρητών Έσω. όνω των 45 ΠΡΦώἩ
ύ ρ ΤΟΥ ΜΝΑΣ" ΜΜΜ στο Λονδίνο. με ταυτόχρονη στήριξη για ΠΝ ΜωΡ°π°ω°Π
 Π Με τον όρο ισιωπηρη προπαγάνδα». στο ομό- των ΥεποΜώΥ Χωρών Που ΜώΥ°υν των σωαεἰων των Πάνω
. Ι τπλο βιβλίο τουοδημοσιογράφος Ιγνάσιο Ραμσνέ (οι. το βάροςτπς προσφυγικης κρίσης. Κα- 100.000 δανειολη_ Την κατηγορηματικη αυτό θέση διατυ- ευΜς ως Μ°Με ἀγρΙ°Μ“Μ"ε) περ¦γωφε¦ Πι τέρρεω“ν όμως οι ειρηνευτιχές συ. πτων που έχουν υποβάλει
Πωσε ο Πόνος ΣΚ°υΡλως ΜωΡ“ω°Ἡ°ς ό' μεθοδολογία με την οποία η τηλεόραση εγχαράσσει νομιλίες Μ ΜΒΜ, Η ΜΜΟ ΚΟΠ· ΜΜΜ υπαγωγής στον
τι θα δρομολογηθεί ηλειτουργία του υδροηλε- ΜΜψε¦ς και απόψεις μέσω Προγραμμάτων ως γορεί ων Άγκυρα ότ¦ ετοιμάζω εισβο. Νόμο Κατσέλη. Στο μεταξύ. έως τις 29 ΦεΚφιΚ°ύ φράγματος Ως Με°0ΧὡΡας· ΟΠΟΜεί· Με λίγα λόγια. ο Ραμονέ -ίσως για πρώτη φορά- ο- τη στο συριακό έδαφος και η Τουρκία βροωΡί°υ θα ειναι έτοιμο το πλαίσιο αδειο'
οντας συσχετισμούςτου συγκεκριμένου έργου να8εΜε¦ Πώς Π μ°ζω Μ°ιγωίο και ΜΜΟ". Ρως γΜνἐο κύμα προσφύγων εξαιτίας δότησπςτων εταιρειών διαχείρισηςτωνμηεμε τον παλαιότερο σκεδιασμό για την εκτρο- Κουλτούρα μέσω ως Ἡ χειραγωγεί τους πολίτες. των ρΜών αεροπορικών ω|δρο_ ευΜΟῳ"Μ Μιρηματικων δανείων.
Μ ω', ΜΜΜ” ω' 14 επισημη ετη ΣΕΛΙΔΑ 2 _ ΜΝ- ΣΕΛ· 21 ΣΕΛ- 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα