Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
' θ θ Ι
«Αυτοι θα Μι· πακετο το καλοκαιρι» η' αυτό τρελό0πκε ο Βεζυρτζιίς...
' ΠΩ "°'° δίδυμο °κ°ύ°τ""ε °"τό στην Τ°ὐμ"°3 Φ ο Οι δύο Βόγοι που τον έσπρωξαν στην Παραίτηση
· ΗΜερΗΣιΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜεριΔΑ Το κ|ΝΗΤρο ΤΟΥ ΛΕΤΟ
Εν°ΧΜΡ"°ς |· Μ· ΜΜΜ 2639 ει·ιιΞιΣε ΤΟΝ ΑΛΑΦΟΥΖΟ
ο Λοιιτοεσκοι· 
γιατον Ερεα_Μ “ . ·· . . α '
ο Η αποχώρηση .γ '. , . 
που πείραξε  ο ΤιΜΗ 1.3ο€ 
Ι . “; ΤεΤΑρΤι-ι 3 · Τρέῆσ στου5 οι·ιοδοὐ5 του
τον Ρουμονο  ΦεΒΡογΑΡιογ 2016 Φ
ΠΑΟ για τη μεγόῆη εΠιστροιρἡ
Ι. Η. . Ρ .
ο .ε ο εΌ" ”` .·.
· 4<. τ γ ' - ' μ 1 .
. ` , .
. Ν ε _ _ι
'· - 1. ί ·
φαι· μ_ _ γ ο ν .. ο Π
_. ¦ .¦ . .
.>·`; ›`_¦ ι - ο
· ·ι;
ο? _ ο Ζόρια γα τν
 ΜιῆοΒόνοΒιτε
/ ·. ζ που δεν Βρήκε
' ._ ' γ· εξτρέμ στον Πογέτ 
τ -·οῇο το παρασκήνιο _ · · Μονο η τρεῇα του Βόσνιοα για τον φορ ε
 Ν·°|π0νετόΠωῆ0¦ του Ηρακῆή μπορεί να Βόῆει... σφήνα
_ ^ν°“Υῆ,7κΡ'9πω5 την ΑΕΚ σε 0ῆυμπιακό
Ἡ γ . και ΠαναΒηναϊκό ὅ
ΟΛΥΜΠ ·ΑκοΣ
 Τσεκαρεται
 οληη "α8α
ἶἔἐ  · ·
¦ · απο ξενοιις
ο Δεν είναι μόνο ο Ομόρ
που ενδιαφέρει...
· Κουπόνι σαββατοκύριακοο
_ θυμίζει το πρόγραμμα ο Φουῆ
_ αγωνιστικη στο Καμπιονότο, _
 αῆῆό και στο Σαμπιονά “
” τησ Γαῆῆία8 ο Παιχνίδια και
 για την Πρέμιερ τηε Αγγῆίαε / · 7 : “< η Ϊ· 'μ “ · Το ΜΜΜ του ΣίῆΒα __
για τη Μοτο Με ΟΥΕΦΑ `