Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Για τα
σήκωσα του Β
προέδρου των
θετερόνων του
θαυμπιακου. ΓιαΡΓον
ΜΜΜ. ότι “ο θαυμπιαχός από τπν εποχή
του μενααου Μπεμππ
είχε να αναΠει τόσο
Δ/υἡς: .
μενααο παίκτπ και ”
τόσο καπό ποιοί
όπως ο ΦορτωΉταν
του· ειτοΡ
ΝικοΠαΐ6ιτς
Διευθυντής Συνταεεως: ΣῖΡΑΤ0Σ ΜΑΚΡΗΣ Η 36 ε)
ί ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2046 Ο ΑΩ. Ί5878 Ι
“ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥ ΟΝΕΙΡΟ ΝΑ
Ι'ΙΑΙΞΩ ¦'Ι'°Ι' ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!»
Με ου  να Βοιωτών ΜΜΜ  χαρτακι. ,¦ ~
Μ Όταν απέχει!" "αν ΜναΜκό.είχΜα ρε αν αυτή στο
_ - η , αεί ς;ιω~κω τα παντα νιανοοιχαιωσω τον πρόεαροχκαι ¦
'οσους με.πίστεψαν οΔ τώρα ήταν Μονωτικά νια μενα αυτό ~
' ο· ς η η που ,είπω αροεαρος των Βετεράνων του οπυμυίαχαυι
`.ΜΜΚετ αν ΜΒΜ
“Το χθεσινό Μπαρ του ΜΜΜ"
θα μείνει σιοερωμενο. ατσαπαΚωτο ο 'εχω ζπτιίσει όταν πεθανω
στο Φερετρό μου να ραπουν τρία
πρανματα που αγαπω παπα:
το ΜΝ". ενα κουτί τσιναρα
και τπν επππνικιί σαμαία
νιατί πατρευω τπν παρεα ο
Αυτό το ΜΒΜ πωπω επεαεζα νια να το παρω μαζί μου
στο “μενααο ταζίοι“»
ΦορτονΝ“:
|αφει ο οεΜιι: :ιινΜοι·πον οποία τει
θΡΦΙ|"|Δ"Σ
Ν'°ΥΡΜΑ¦
ῖ“ Είμαι'εναΐμικρό
τ- γ ο ί
ΑΠ°:Τ0ΛΗ: ¦' ι
Λπμνιός `
Γιάννας
ΜΥΤΙΛΗΝΗ,
οι Νεο· ενΡαπαιοι
:το :ακακία παω ?ί
μνπμόαυνονια τα θυματ
ΧΩΡ|Σ ΚΟΣΜΟ "ΗΝ "ΜΟΔ" θ θΛΥΜΠ|ΑΚθ¦ ο ΚΠε|στή
θα είναι π κερκίόα των οιποεενουμενων στο κθ. Κοποκοτρώω απόψε. όπως ανακοίνωσε π “ερυθρόαευκπι Με
ατοπΆποΨιΝο “ι-“Μ _
εΛΛον Με τοΝ;-ἑοΛνΜπιακο
 εκτός οι τραυματίες Λουι. Φούντας. όπως χ ο
και οι Μπαντιίς. Στανιοαραιεριτς ο ο κόουτς ~ '
Δπμιίτρπς Τερεζόπουαος πήρε νια πρωτα
Φορο τον νεαρό εΞτρεμ ίνκόρ είπα. ενω
ο νεοαποκτπθείς Αρνεντινός σταρ Κρίστιαν
'κόρες κρίθπχε πως είναι ακόμα ανετοιμος
απιιοεια
Για Μαρ
η Έ φαι ατα 'ανναικα
θα ήταν ποπ
στο θα"
παρω".
αν...
Διαβαστε τι
ακριβως μεσοπρρπσε μεταΞυ
θαυμπιακου και
«κόκκινων οιαρόπων» και νια
ποιους·αόνους
οεν προχώρησε
π μετακίνπσιί
τεσσερα παιχνίοια
στο πιο έχει
ο ουρανος επιθετικός με τπν
Κρουζ Μουρ και
ποπ οι Μεζικανοί
ονειρευονται
τπν επεκτασπ
τπς συνερνααίας τους
και τα νεα
ΚΑΙ ¦Ι"ΙΕΙ|ΑΡ
 ΓΚ|Ρῖ¦|ΚΗ¦: ΜΔΕ"
 ΠΑΡΕΜΒΑ|ΝΩ ΠΟΥΘΕΝΑ»
” τπν αντίόρασπ του προε6ρου τπς
Ι επο προκααεσε σειρα οπμοσιευι ματων. συμωωνα με τα οποία ζιίτπσε
` ο ίοιος με προσωπικα του παρεμθασπ
τα οίωζπ του Δπμιίτρπ Μεπισσανίόπ
γ από τον ποοοσΦαιριχό εισαγ πατα Κωνσταντίνο
Σιμιτζόναου
ΞΠ|θΕ¦Η-ΦΩΤ|Α για μια
ομόοα που στν οισταζει να σκορόρει
από παντου ο Η Κίμκι έχει τον όικό τπς
ρυθμό και στο τοπ το παρουσιαζεται
ιοιαιτερως ισχυρή
ΑΝΔΡΩΝ!
ο ππιιιτετιιτ. που ψαχνει τα
πατπματα του. ενω ο Όντομ θα μπει
Ξανα στα... παπούτσια του
τραυματία Κακετί
Στο' “απο προτειμομτΑι
ΞΕΝθ'¦Ή πιατα· βουίζει νια
_ τον 'ΜαΚἐΛιν'τπς ΜΜΜ “ ρ
Ματίνα. απτο π αμεσα προτεραιότπτα του θαυμπιακου
¦- είναι να;επιστρεψει στις
Γραφει· ΜΝΗΜΗ: ΔιαΜΜτοπονπο: ίσεῆίόα τα) η
έ  ζ:
πισινα ΜωωΜ =τ=εν“ν·· τ  
°^ιίςτταν-Κωατα ορρτουνα με ποσοστό ς'
Γραφει ο απανταμε ΜΜπτΜον σίοα οι η
ΐὶ|Μ'Κ"ϊ
απαντάται· ' "
` τῇ ευρωπαϊκές νίκες
Φαροια Ματια
τπν υπονραΦπ του
παικταρα του θαυ
μπιακου Φερει π Με
ανωνιστικπ τπς
Σουπερ Λίγκας
ι | ν χ κ
ζ .83% ,ΜΚαπόοοαιί τουστους “2ωαιμό-¦¦_ Μ πμ?   |
“ Ϊ “αερίο Μαρκ αεαα“μεαθ¦οε%οΜχοτ `(Ιἔ:ἑἐῇςΜ:  ἔ"6η
  καπτοαα.ετα,τοπρῶτααποταΜ·τεαΜτα 9 ι Η τ ,ς Δτ ο
Δ ” που πετυχει: για ωνπρωτααοπτῶνξεπι γ
ί ι ' ` ο ,απο τας-το;κααυτερο < ς
:τα πρώτα παιχνίσια:
τρία νκοπ στα πρωτα
η . Φορο το όνομα του
ι η αΜωωΜω ι
 ματςμετανἈστερα
 ¦- ο.`., παῇιόςτωνκ 
:  'Νεων. πΡ^Ξ"ΤΕΜ!“
Ματ· ο παπι συντπρπτιΚό πρόγραμμα
ακοπουθποε χθες ο παει και όεν
προπονπθπκε με τπν ομαδα
η Με τπν παρουσα Κατω
πασα ίεχει`παραπυσει τ
' εθνιΚόκαιἶτσεπαρχιακό ι'
α ανω ρωωΜΜΜω
-'3¦“ΕἴΕ9νΜ  '
Αστερας ΤρίποΠπς 5-0. ΑΕΚ - ΗρακΜς 4-1
Μ"°ΥΧἈΔΑΚ" "Ἡ"
"ΜΠΩΛ"
:τις 23 Αυνουστου
ο Κρατικός χαφ
είδε νια τεαευταία
σε αποστοπιί ο
απο από πεντε
μήνες και... κατι.
ο πχρονος χαΦ
αναμενεται να παρει
και χρόνο συμμετοχής στα σπμερινιί ρεθανς
τπς Αρκαόίας
ί·ΟΜαζί τους Και
επιστρεΦει ο Φον-γ
Η". παίζει ο Πον
»ιτι·“ωοι“ ί
Η τοπικα
ίχτυο οποία· μπαοκα `
θαυμπιαχός 
ο επιΔα ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα