Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΒΜ· Η ΑΤΑ! Πο εΑεγοεΡωΣ ΒεΝ·ΖεΑοΣ ΠΑ ΝΑ γποΑεΧῖε· 0 ΕΜΑΝ0ΥΕ^Ε ΠΡΑΝ0 ΔΗΛΩΝΕΙ ΜΜΜ
Το" ΜΑΡΩ: χει" ΜΥ εΦϊΑΣε Η" ΑΝΝΑ ΤΑ ΞκΜεΜΜΑτΑ _ ΠΑ ΜΝ ·κΑΝοτΜΜογ Λεω ΝΑ Με·
ΞΑΝΑ ΠΡΩΤΑΓΠΝ|Π"Σ ΠΠ <<ΤΡ'0ΥΜ|»
:#77 _ζ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ·κοΣ ΑΝΗκε| Στο ΛΑο τογ ΔΜΒΛΣΤΕ0ΣΑ
 = 0ΑΡΧ|ΣΥΝΤΑ τ
:η Σ Α  Σ “   .   τογ “ΜΜΜ 7
7 Π Μ  |  'ή 14; Α7 -Σ Μ.
Με Αρ.ογΑΑονΖε5ο ΠΜΗΙ5Ο(
ΙΑΝΒΕΜπῖἩπΣἐ3ἑἰμ.ΛποοΕ“ΜγΜΕ,
“'ΚΜ“Σ9ΡποΜεκΜ
ΜΜΜ; ¦ !  _
ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ
ΤΩΝ έ `
ΠΟΥΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΛΑΜΙΑΣ έ
Ο "ΑΝΑΒ'|ΝΑ-|-|(0Σ ΕΧΕ' ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΕΒΑ|Α ΚΑ' Η «Η» ΜΕΤΑ' ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΣΤΟ" ΜΕ"ΑΑΥΤΕΡΠ ΚΑ| ΕΝΑΠΞΠΤΕΡΠ ΕΑΑ||Ν|ΚΒ ΑθΑ'|ΤΠ ΠΓ"
 σπα  
«ο "ΑΝΑΒΗΝΑΪΚ0Σ ΕΝΑ· ΜΑ «οΑω ΜΑΗ. ΝΑΔΑ «εΝπΜΕΝοΣ πΑΝΑοΜΑῖκοΣ. ···;;;;·; ····  ·························· “ Δ  
κΑι ο· Με ΜΑ· ΑΒΑΝΑΤΕΣ» Σε οΑΑ ΤΑ ΑΒΑΗΜΑΤΑ» ΚΑΤΑ Με Α·ΑωοΡΑΣ» Ἡ  ...................................................................... ..

Τελευταία νέα από την εφημερίδα