Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Το μεγάλο "στοίχημα"Recognized text:
“ων-“λ   Σ ΙΑ νννννν_ιιιιετι8ιαήτ
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ 0"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡ|ΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20Ιό - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 2ΟΙ98 - Τ|ΜΝ 1,30 ΕΥΡΩ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Γ. |(ΑΤΡΟΥΓ'(ΑΑΟ '
Ψηφίστε Ασφαλιστικό
και Φορολογικό σε έναν
μήνα, λένε τώρα οι θεσμοί
Σκληρή σταση απο τους δικαστές. θέτουν ως προαιιαιιοωωο για την αξιο
λόγηση. οχι μόνοτι›Ασ<|>ολιο·ιικοΙ αλλά
και αλλαγέςστη Φορολογία> σελ. 4
Οι αλλαγές στο Ε2 και Ε3
Νέοι κωδικοί
στα φοροεντυτια
για ετι1Χειριισεις
και ετιαγγελματίες
Ο Αλλαγές στις Φορολογικές δηλώσεις
Αυξημένη, στο 75%, ή προκαταβολή
Φόρου για τους επα γγελματΕς > σελ. 6
κΑοΕ ΣΑιιιιΑτο Η
ΔΩΡΕΑΝ Με τι-ιΝ
Το Σαββατο
Βίος και Πολιτεία
του Αλέξη Ζορμπα
ΕΩΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑ ΤΑ ΝΟΤ5ΡΟΤ5
Συναγερμό στην Αθήνα
προκαλούν τα σχέδια
για έξοδο ακό τη Σένγκεν
Γραμμή αμυναςοτιςιιιὲοειςαυνΒωξελ- Σε Σχισιό και Σίνδο τα Πρώτα κέντρα
ΜννΠ<Μ›ΜἩωηΜ- ΜΜΜ> σελ. 26
Μήνυμα του ιτρωθυιιουργου σε εκδήλωση της Εθνικής Τραιιεζας
Το μεγαλο «στοιχιιμα»
Αλ. Τσίπρας: Ταχύτατιι αςῆολόγτισιι και εθνικό
συ νενγὁιισιι για να βγούμε από τον κρι”σιι
Ο Ευρύτερες συνεργασίες για
να κρατηθεί τι κοινωνία όρθια,
Ζήτιισε ο Πρωθυτιουργός
Ο Δεσμεὐθιικε για σειρα μέτρων
με στόχο τον Προσέλκυστι
νέων ετιεν8ὐσεων στα Χώρα
Ο Βλαφρυνσιι του Χρεους και
ετιιοτροφό του μεινει· μετά
τον αξιολόγτισιι › σελ. 3
Οι αγρότες αΓιειλοόν με γενικό «μήλακ αουτ» |
Οικονομικα ασφυ ξια
αιτο μαλοκα-αιτεργιες
 Σε κλοιό αγροτικών μπλοκων και απεργιών ή χώρα 
¦ ΠΜ Απεργιακό δελτίο 
γ κΜςΜΨ':Ε'Μ 
Ξ ΜαΜΜ  Μ-Μ Ξ
ἡ Μ 0ιυΜΜΜΜΜΜωΜΜΜ
Ξ ΜΜΜΜ
Ξ 4|2 ΠαναγροΜό
Ξ συλλ“λιπήαο ΜΑΜ ΜΜΜ
Ξ Πανελλαδική. πιινεργιαική Σω Μ ο· Μ
' ' ΜωΜηΜ
Μ ΕΟΟ - και
Μ Μ Μωρή σε ΔΕΗ.
Σταση εργασίας σε Μία
¦ Μ Ακινήτουοιη τρόλεϊ.
έ Π·Μ Μ""ΜΜ·
Νέα Μωρή
των νομικών
Μ" (παο).
2ωρη σταση στα Πωσ Καυσίμων 
Ο Αποφάσεις για 24ωρους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνεἰωκ
Απεργιακό «λουκέτο» βαζει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας την Πέμπτη
Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις θέτοντας σε κίνδυνο τον ομαλό ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιο
τωςαγρότεςκαιελεύθεραεπαγ- λεπωργίαταςοικονομίας.Στον φόρων,πουατιειλούνμεαυεργία
γελματἰες για το Ασφαλιστικό, κορότωνκινατοΠοιήΜν καιω διαρκείας) σελ. 8 - 25
ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Βελτίωση
του κλίματος
«βλέΠεκ
το ΙΟΒΕ
Ο Ενισχυσπ των επιχειρήματικών Μοκιών με
εᾶιιρεσπ τις εισαγωγές
Ο Μαῶοξα τα νοικοκυριά
για το σώσω τους> σελ. 9
ΑΛΣΟΣ ΒΕΙ|(ΟΥ- ΓΟΥΔΗ
Εως τον Μαιο
ο διαγωνισμός
για τη γραμμή
4 του Μετρό
Ο 0 ΜϋπαλσγΜς του έργου
Φθάνει το 1.3 δισ ευρώ
Ο Ηκατασκειή της γραμμής θα
δώσει ανασα σε Μνώῳπμένες περιοχές > σελ. 10