Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στην ατζέντα και το φορολογικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοηκιἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
οι ΡοννΕκ
δεςυτί|γ ΜΜΜ Ρον" Ηε||ιε ΑΕ.
Τε|.: +30 210 6728890
αιτίου: ιηίο@ροΠσ-ηειιοεε
Μ.ρΜσ-ηε|ι$σ
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΔ' ΕΠιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΤραΠεζα Πειραιώς
Η έγκαιρη αξιολόγηση θα ανοίξει
τον δρόμο της ανόκαμψης
Ετος:91ο · Αριθμός φύλλου: 25.986
Αςτ4θι·εεςε Προς ένα σύγχρονο,
βιωσιμο, αναΠτυξιακο μοντέλο ι
[αξιολόγηση] ΔιαΠ ραγματεύσεις για ασφαλιστικό, «κόκκινα» δανεια, Ταμείο και μεσοΠρόθεσμο Πρόγραμμα
Στην ατζέντα και το φο ρολογικό
Σημερα η κυ βέ ρνηση Παρουσιάζει στους θεσμούς τις νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος
σημερα στη Ν
ΗΠΑ: Ανοίγει ο «χορός»
των Προκριματικων εκλογών
Στην τελικη ευθεία για τις Προεδρικές εκλογές του
2017 εισέρχονται οι ΗΠΑ, με την Πολιτεία της
Αιόβα -ως είθισται τα τελευταία χρόνια- να ανοίγει
τον χορό των Προκριματικων εκλογών για το Ποιοι
θα διεκδικησόυν το χρίσμα του Προέδρου στο
ΡεΠόυμΠλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα. >24
ΕΡΕΥΝΑ Προ
ΑΥΞΗΣΗ Ε|ΣΦ0ΡΩΗ
' το 80% Π|ΣΤΕΥΕ|
0Τ| θΑ ΤΡ0Φ0Α0ΤΗΣΕ|
ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΡΤΑΣ|Α
' το 80% Ε|(Τ|Ρ|Α
0Τ| ΑΠΟΤΕΑΕ| Κ|ΗΗΤΡ0
|'|Α ΑΠΟΛΥΣΕ|Σ >6
Ποσειδώνια: Προς νέο ρεκόρ
Ρεκόρ συμμετοχων αναμένεται να καταγρόψόυν τα
Ποσειδώνια 20" 6, Παρα τις δυσμενείς συνθηκες
της αγορας κυρίως του ξηροί] χυδην φορτίου, με
νέα διεθνη ναυτιλιακό κέντρα να εΠισκέΠτονται τη
χωρα μας, Προτασσοντας τα οφέλη Που Προσφέρουν στις ναυτιλιακές εταιρείες. >9
ΗΑΡ|(|Τ: ΣΤΑΘΕΡ0Π0|ΗΣΗ
ΗΕΤΑΠ0|ΗΣΗΣ >4
|ΟΒΕ: ΕΗ|ΣΧΥΣΗ 0||(0Η0Ρ|||(0Υ
ΚΑ|Ρ|ΑΤ0Σ του |ΑΗ0ΥΑΡ|0 >4
||(Α: ΑΥΞΗΣΗ ΑΗΞ|ΠΡθθΕΣΝΩΗ
ΚΑΤΑ 2,3 Α|Σ. ΣΤΟ 4ο ΤΡ|Ρ|ΗΗ0 >6
ΑΒ ΒΑΣ|Α0Π0ΥΑ0Σ: ΗΕ ΡΥΘΜΟ
ΑΥΞΗΣΗΣ 9% Ε|(ΑΕ|ΣΕ το 20" 5 >16
ΨΑ|.Τ |)|5ΝΕΥ ΚΑ| ΑΡΡ|.Ε
ΤΑ |ΣΧΥΡ0ΤΕΡΑ ΒΡΑΗ|)5 >23
Α|'ΡΟΤ||(0 ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΡ|ΑΤ||(0
ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ >7
Αιφνιδιαστικό στην ατζέντα των συζητήσεων με
τους θεσμούς Προστέθηκε αΠό Χθες το βραδυ και
το φορολογικό, το οΠοίο μαζί με το ασφαλιστικό,
τα «κόκκινα» δανεια, το Ταμείο ΙδιωτικοΠοιησεων και το νέο μεσοΠρόθεσμο Πρόγραμμα συνθέτουν τους καβους Που καλείται να Περασει η κυβέρνηση, Προκειμένου να ολοκληρωθεί εΠιτυχώς
η αξιολόγηση. ΟΠως ξεκαθαρίστηκε κατα τη χθεσινή Πρώτη ημέρα της διαΠραγμότευσης με το
κουαρτέτο, όλες οι φορολογικές διαταξεις Που
εΠηρεαζουν τους δημοσιονομικούς στόχους τόσο
για το 2016 όσο και για τη διετία 2017-2018 θα
ΠρέΠει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς και να
ψηφιστούν Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Πρώτης αξιολόγησης Μαλιστα, σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος, η ελληνικη διαΠραγματευτικη ομαδα θα Παραδώσει εντός της ημέρας στους θεσμούς την Πρόταση της
για τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες. Ηδη
για σημε ρα το Πρωί έχει οριστεί συναντηση για το
ασφαλιστικό, Παρουσία του υΠ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ. Κατρούγκαλου, αλλα και του ΥΠΟΙΚ Ευ.
Τσακαλώτου. Για τις '7 το αΠόγευμα είναι Προγραμματισμένη συναντηση για το θέμα των «κόκκινων» δανείων, Παρουσία και του υΠ. Οικονομίας Γ. Σταθακη. Οι εΠικεφαλης του κουαρτέτου
θα αΠοχώρησουν την Παρασκευη. >3
Ε: ι 5 ερωτησεις|αΠαντιίσεις 
για τη Συνθιίιαι
Πι Πως θα αΠαλησει
η έξοδος τον τουρισμό
Πι Πόσο θα ακριβυνουν
οι μεταφορές
Π Τι θα κοστίσει
στις εξαγωγές
Π Γιατί θα αΠομονωθεί
η χωρα
..Αν . __η ι 5 Φεβρουαρίου
τα «Ποτ εροΒ»
η Συστόσεις Κομισιόν
στην Ελλαδα
[μετακόμιση φορέων]
ΜΠαίνει σέξι»
στο Ελληνικό
Πριν αΠό τη
σύμβαση
Περί τους δύο με τρεις μηνες εκτιμάται
ότι θα διαρκέσουν οι διαΠραγματεύσεις
μεταξύ της εΠιτροΠης Που έχει οριστεί αΠό
την Πλευ ρα της κυβέρνησης και των εΠενδυτών, Προκειμένου να οριστικοΠοιηθεί
η σύμβαση Παραχώρησης της έκτασης
των 6.200 στρεμματων του Παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό, ώστε να Προχωρησει η αξιοΠοίηση της. Η εΠένδυση
εκτιμόται ότι θα ξεΠερόσει τα '7 δισ. >'7
·Αμετακίνητοι_ 1 ι
οι αγρότες
στα μιΜόκα
Ενδυναμωνεται η «αργό των μΠλόκων» στη Βόρεια Ελλαδα με 24ωρους
αΠοκλεισμους στα τελωνεία και «Παρέλαση» τρακτέρ στο εθνικό οδικό
δίκτυο, ενω αΠόφαση για κλιμακωση κινητοΠοιησεων έλαβαν και οι αγρότες σε Δυτικιί Ελλαδα, ΠελόΠόννησο και Κρητη. >25
[ΥΠθ||(]
Τι αλλαζει
στα νέα
έντυΠα
Ε3 και Ε2
Στον «λαβύρινθο» των κωδικών των νέων εντύΠων Ε3 και Ε2, τα οΠοία ΠρέΠει να
συνυΠο βληθούν με το βασικό έντυΠο φορολογίας εισοδηματος Ε1 , θα μΠλέξουν και
φέτος οι φορολογούμενοι, καθώς υΠαρΧουν 1 3 αλλαγές στο ΕΞ και 4 αλλαγές στο
Ε2. Εφόσον υΠαρχει υΠοχρέωση συνυΠοβολης του Ε3, αυτό ΠρέΠει να υΠοβληθεί Πριν αΠό την ορισΠκΠ υΠοβολη του
Ε1, ακόμη και αν είναι μηδενικό. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα