Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ατττα&κτΑ
Πω Γ Σὡρἶἱου,
ΑΒραμἱὁη,
Χριοτὁγλου,
-'κα1 ΕβηγΕροΠουλ
. ωε2ὲ '
Μἑ~ἐΜ
ί'ἶ ··“` ο
η ΑΓ; Μβ ημιΟαω
.`ΔΩΕΕἔῇΤἑοΥΠΕΡ” Μ_ΜΜ Ύ 
7ΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗΕΠ)ΗΜΕΡΙΔΑ ω τη 
εκει-ΜΕΡΑ 
Ι· ~ ο' Η ο
2ΦεΒΡογΑΡιοι Νο: ῇ¦_ '2
2ωιἑιΞ:ια . .. ο .. 8
Εφημερίδα. Ι Ι ο  ' 7
 που( ·Ξ - 
Τιμἡ:'.ω€ ·
ηεντο8.ρτ Ξαντο8ΞΓ
 _ _ ` .“ 5
: .ἄ ί
-ΜΜ_ηι· νΜωΠΜαίι
 ξ Νέα; ,η ~· ΕΞ. ¦¦›.πΩ @3 9 
κ - Μ]Μι
ί Ο “ωωωΜω `· ωωωω “· 3'
στα" ΜΜΕ" ΜΚΟ! Ξἰ
ΜΜΜ@@Μ
Αμεση αντίδραση του Ολυμπιακού στις συκοφαντίες του υφυπουργού Βερναρ6ακη · ΚΕΡΑΥΝ0|
κΑΡΜιΑηΑ: “Εδώ υΠαρχει ααολυτη ὁιαφανεια. Ο Ολυμαιακας έχει δώσει ΤΟΟ εκατ. ευρώ στο ελληνικα ὁηιιοαιο και είναι
υιιαὁε|γμα οικονομικής λειτουργίας στην Ευρὡιιη" · Να αρθεί η ασυλία του και να λογσοοτησει στη δικαιοσυνη
. ο ο Ο
ι Ϊ ο· Ι ~
Μονο ο4ΕΠορτουνης'
Δ. Ν· ¦ 
έ ε,
κ£ἶ1 ο φοΒΣρὁς τώρα
.ά ` 'τ ΧΧ . -  τ .χ 6 , μΧ α _ _ ' ι. Ρ¦ Ι β
της Λ“!οτερ ὁιΠ“α έδρας! ι .. Μ  ..
Η κορνφσ10υΞτης ΕιιΡῳΙπιΞ ο σουπερ ουνὁυασμὁς 
ο. α”ἩικανοΠοὲητας;·Μαἶ . | οικονομικη Παπανικολάου' _·` 4 
Πορω και κα υτ$5 . ° Βοηθεια στο τη σχολη του Παπαπέτρου Κω ΠΜ - ,χ 3 ο
Μ έ · ωωωωτωωω ω “Με ι ο 
 @Μπι Ρ ' ή* ,η 
ιιιιιιιι-Φιιίιι '
ΜααΜαΜΜΜ ιΜ··Μ Σύλλογο Γονέων και Φίλοι για “εφη ο Ολα για ο
ωκΜ.Μ·Μ·Μ ΜΜΜ-ίπ! ΑΜΕΑ'^Μ ΚΜ0ς” τον... τελικο με Κίμκι! ί