Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
<ἰΑδετααε» π... πρώτα «όχι» Μάο κε 
ο |βἀν τον Θ Αναστασίου _ ?°μόρ“γΜ
Άρνεσεν...  · αν ΠΑΟΚ  τη Γιουνάιτεντ
_ ν  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΛΠκΗ 8 ΠΑΡΑΣκΜΜΛκΗ τ @ΗΜΕΡΙΔΑ  Ι
-_ ' τα 8 |_ Μ, ΦΥΛΛΟΥ ώ Μ ο Υπέγραψε το «πουῆεν»
Γ  κ·  .` _ ' 7
, 7  ; _   του Στραματαόν·, Λούκα
Την ΨΡΟ ΠΟ!! Ι * ' ε Βιγιαφανιεε, ΜΜΜ και
π πιπτσπ φτανει που γι' Με" Αργεντινό
βρήκε τα ῆεΞτό... · · Τα Βρίῆερ που παίχτπκε
Τ'ΜΗ 1,30€
ΤΡ|ΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016
με τπ μεταγραφή
του Σεμπάστιαν Λέτο
 Ε Ο ' '
Ρ'ΧΝἑ|
χ /  “ά έπη
_ατΑΔαφααζας!
· Δ ρν8 τὰ καΗ0καἰρ¦ 
 ῆ6ρε8 πρόγραμμα και
αττιν Πρέμιερ Λιγκ! γ
· ΠΠπρωοι
καπό η
ιειρὡὸο του
Νιν κυριακή
· Πέρυσι μι Μὴ
Η· Παπική
Ημέ›ιηωι ιη
: ΜΝΗΜΗ;
 ` · Ι ΜΜΜ!” η”
- :- 5 ῳωμί·. ω
_ _ _ · _ ' '· , Ιιωνιωριημω
στν. μι Η·
¦ ιπΜω/ωνυι
χ “'¦
· Ξεχωρίζει Π μήκη τΠ5 Λέστερ με
τη ΛίβερΠοωῆ σ ΣΠββτιτοκύριΠκο θωμίζει
το κουΓιόνι ο ΠΠικνίὁιτι κτιι σε ΓΟῆῆίτι
Λ' κτιι Β.. Πῆῆό κτιι στο ΚΠμΠιονότο έ