Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Τα οιΜγιιατα
ι για το ΜΜΜ
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΔΛΗΣ Σελ. 2
Αμερικῷο
ΜοΜΜχθε3 τοἈ
βρυ @ΜΜΜ αιιοκ'τιισα τρζ
Ο Πογετ εχει Με χθε5 αυτα Που ήθελε στην η
 μεσαία γραμμα και την ειιίθεσιι με ΖΟΥΚΟΥΛ|Ν|
και ΠΕΚΧΛΡΤ · Πανετοιμοι και οι δυο για να
 μιιουν στην φωτια με... το καλημερα
Λαοκαλυψιι:'Ολο το Παρασκήνιο Η   Σ'
των ετιαφὡν του Ουρουγουανου
τεχνικου με τον Τσεχο ειτιθετικο   ;
το τελευταιο δεκαιιμερο    
· Γιατι τον ειιελεξε
έ "Η ΙΜΟ!!
._ 863 _
ΜΝ ω · Πανε ζ
Η κι  Ϊ σ  Ε
Ι Ι Ι , .
ΜΒΜ" ιι ·Ε'ω°|Μ· Μ'| ΜΒΜ" Η" "Η" ΕΠΣΕ: 3:; ετ::γ;ξ2ῇ:Μ
 . Με <ἰΕνωσα5» για την
“ΠΜ μ'  'ί  βραβευοα του, μαζι με το
ω*>Β Μ | Ι
«ευχαριστω» για ολα την
μεγαλα ιιροσιιαθεια μου
εκανε και ΟΤ|3 «μαυρε5»
στιγμε8 του υιιοβιβασμου
(αλλα θα τον στεναχωρἡσουμε
την Κυριακἡ. . .)