Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΡ@Μ ΜΑΖΙ Με τσΝ «η»
!ἔἔἴΉΕΕ σ&ΐ-ἐρ Αστυ αν το ΒΤ; Ο- 4 Ρ τ 
ταμεία
- Π ' ~ 7 Π ' 
αποταν Η οΜεΤΡτ0“
«Έλληνα = ΔΡ) δ· ω Ο!. ~ Ο στο·χή··“τ°ς
Μ"0“κ» ΠΑ Ω ΑΠΟ 300 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠαντΙΥ'ὡτης '
 ΜΜΜ Ι ι .ι με 53,46 'ω' ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ σ οικονόμ0ϋ γτ
 3189!"
· ΤΕΣΣΕΡΙΣ
/ τ · Χ . .-| ΠΔΙκτΕΣ
Ρ › ·` ' Ρ θ |- κ Ν του Ολυμπιακού
_/-_/ νά _[ Η ` στην καλρτερη
τ_·ω!'Δ “μ “ω ·:_;ωωωι;ω· ά ενδεκσδσ
ΔΡ. ΦγΛ.5==8 ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 τΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕγΡΩ 1.30 Το!! ΠΣ^"!;;
Γκολή,ασΞστ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ |(ΔΡΔΠΙΔΛΗΣ
καθεμ·σωρσ
ΜΜΜ _ ΥΠΟ|(ΛΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ῖ:ῖ·;28ε (ΩΣ ΤΑ Φορ Το ΥΝΗ:!
Μήτρσγλσυ! 
ἑ“ ` Τ ' ' 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤ0“. 90'
Στη Λιέγη
ο Μανιάτης,
° στα Ι σ· ισορροπίες στη μεσαία : στη Μ!"
η; του  · __ "κ°|!,»·ῇτ . γραμμή με τους της Γ·0υνωτεντ
 .ϊ ο ΑναβΒασμσς στην κυβέργηση Μιλ·βόγε ας και .
 / :βγω τσ_σσα ειπε σ_ΒερνΜΜης:~ ε :τ Ζνϊ·ἐξΜ' “
. -τ'έΜζ-“.γΜ| .¦τ.ἑ“ζΡ <.““-- ο · “ ' Ἡ Ι
 .3¦ .
_ τα· 
σ Ελαμπντελασυί!
Υ“·· . .· Αν 7 ' ' γ· · η κ .
- Ι ._ χ ., ·:_ _ “- . Λ .
·~“- ·· μ ..¦ ·. Ρ . “ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα