Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Ο Πούτιν θα πολεμήσει τον αντίχριστο"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡιογ
20% η] |   ι ΜΝΗΜΗ ΜΜΜ
γ Ι Λ χ   η Ι κιι ιιιιιιιι
380 ΕΤΟΣ η ι η κι   6 
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ~, “. “ η 7 ί  ι 'η  η
ι ι 7 η 'η' | η 3 ι | ?81] Ι - 3
(ιο490)3εεο ο   “ " = τ'ΜΜ“““Μ“
Θ' “ότι “ων
Τ|Μ|·| ι ΕΥΡΩ
ΜΝΗΜΗ Η! Ἡ|Π;'¦ΝΤΕΡΦί
δίπλα στη βαση των 0ῦΚάδωἙΕ"9¦
ΣΕ/'|ΔΕΣ 3-5¦9
Φακελο κατηγοριών
κατά της Ρωσίας και...
τούρκο ήρωα ετοιμάζει
η Άγκυρα, στο μέτωπο
της σκληρής αντιπορόθεοης που έχει ανοίξει με την Μόσχα
ΣΕΛ|ΔΕΣ 23-27
Η μεγαλη παγίδα που στήνει η Τουρκία στη Ρωσία