Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Η τρόικα ξηλώνει το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠίἙἶΪΤΤῖζΤΜζ Γ 
ΡΕΜ|ΕΡ Λ|Γκ
ΚΔ Μ Π | Ο Ν ΑΤΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ |Σ|'|ΑΝ|ΑΣ
Ύ ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ξ
ΑΠἶΕΠΞΞΠΞ=ΞΞ[ΡΕΞ ΠΩ
Μ ΜΕΤΡΑ ΕΔΩ κΑι ΤΩΡΑ 
ΠΑ Τ|Σ «ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ» ΑΠΑ|ΤΟΥΝ Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΠΡΟΣ^ΗψΕ¦Σ
|·| τρόικα ξιιΠώνει 
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
το ασφαῆιστικό |(ατροι3γι<αῆου
ΦΕΒΡΟΥΑΡ|Ο
Σε νοσοκομεία, Λιμενικό7
| οικαστήρια¦ ΕΛΤΑ¦ δήμους
το γι·ιογΡΓΕιο το γι·ιογΡΓΕιο ΣΕ ΠΑΝ|κο Η κγΒΕρΝΗΣΗ ι
ΕΡΓΑΣ|ΑΣ 0|Κ0Ν0Μ||(ΩΝ
Ψ Ψ οι·ιιΣοοχΩΡΕι
κάνει «εκι·ιτὡσεις» ει·ιισι·ιεάδει ΜΕ Δ|^ΡΡ0ΕΣ ΠΠ η
στις ουεοοεις το φορολογικό «ΔΕΝ γιιΛΡχΕι ιιΕΡιιιτΩΣΗ -·
ῖ01ΜκΜΜιΜκΜωκ ΜΜΠΜ
Μως-Μς για 13% ΜΝ
[ται ετιΜους μέσα στον Μ
εισφορών “ι “ου (ΕΜ νέες ΜοΝοΜΕΡογΣ ΕΝΕΡΓΕιΑΣ
βάζει στο τραι·ιέζι ει·ιιβαράνσεις για όλους - μειώσεις κύριων και συντελεστή 50% ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ» Β
συντάξεων σε υψηλά εισοδήματα
· ο “ ` ι 
Ο 'Μὁἱ%Ήἔ Β ΤΟΥΡΚΟΣ
 α 0Λ|ΓΑΡΧ|·|Σ
π· Τ Τ Τ Τ | Τ Τ - `
. - ο ` τι ι·
.5 Ο ”Ο" Τ 3 ο ι “τι Τ Τ :
Ρ Ν . Π· Η 'βιο Η ι Ξ
ι “ο - ι ·
 Ι Ἡ Δ _
, μΧ η _·γ_ ο μ- “η ψὶἶ[©[ΞῷΠΞἙ35: ἐἘΣἙΘΞ]ΞΞ]ῶΤλ
ι_'_ὶ αἱ ` ο 4 Ο Σπιτι τσοκ; ο ΕΕ·
τι-ιΣ νι·ιοοΕΣι-ιΣ Π|ΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Τν ΣΤΑΡ
"ΜΜΜ" ν_ ΠΟΥ θΕΑΕ| Μινι/ιι
` --  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ι - ο γ ι
Ι Ι Ι Ο Ο ο Ποιος «κροίσος» στηρίζει τον Ατζοι3ν ΜΜΜ
 η μ Π ρ Που 6ηῆὡνει ότι συμφώνησε με τον Τώρα
ϋ |'|ΑΡΑΤγ|'|ΟΣ άΊο=Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα