Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Εισροή 8 δισ. ευρώ στην οικονομία, έως το 2020Recognized text:
 Μίκα Φ
Αστειεσ τ“ὁΕΒΡΞγΔὲισχ αστε
Οι Δεικτες της ημερας
'γ Ε _    Ο
ΨΨΨ.ΧῆΜ°"8ῆή°.9'
Μ. 552.83
Γενικσς Δεικτης
ΓπΜχΜΜῳ .3,βΐ: |||· ιαη
ΜΜΜ - _ Μ
μαι ΜΜΜ _ _ “ΜΜΜ _ · - ἔ
ΜΜΜ _ _ Με»
Ημερήσια Μεταβολή Μακη-ΜΧΔ _ _ Με πιο οι ται Μ
 Ι ύ'- ι ' ·
στα δεκα; κι: ε;Μω;5ῳΜ ν
ν τιΜι-ι ι,5 ε
Κινηση Μετσχων
._  _____ ,. 
 .... . 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕ|Α, ΚΑ|Ν0Τ0Μ|Α. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠ||(ΕΝΤΡΟ, ΜΕ Α|ΧΜΗ ΦΟΡΟΑΠΑΑΑΑΓΕΣ ΚΑ| ΕΠ|ΔΟΤΗΣΕ|Σ
ΕΒΡΟ" 8 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
στην οικονομία. έως το 2020
Με οδηγό
β ον αναπτυξιακό σχεδιασμό της
'ἶΑ Τκυβέρνιισηςι με έμφαση Μα
“ ο· προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ
2014-2020 και το νέα αναπτυξιακό
νόμο, παρουσίασαν πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος
για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης
και ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών και |διωτικών Επενδύσεων Λόης
Λαμπριανῶης.
Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε ότι, ύστερα από τη διαπραγμάτευση για αλ° _ ._ λαγή των κανονισμών του ΕΣΠΑ μόνο για την Ελλάδα και την οργανωτική προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ, εφέτος θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 8 δισ. ευρώ, δηλαδή
6,75 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων (6 δισ. ευρώ
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και
750 εκατ. ευρώ εθνικό) και 1,25 δισ.
ευρώ από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπράξεων
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κ.λπ.
Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην
προβληματική κατάσταση που πα
Ξεκινά σημερα το απόγευμα
η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.
με εισαγωγική συζήτηση. Επικεφααης της
εδάηνικης παευράς θα είναι ο υπουργός
οικονομικών. Ευκαείδπς Τσακααὡτος
τι ΓΡΑΦέι@ΞΜΚΕΡϊΣΗΜΕΡΜή
κ Χρειάζονται ισχυρότεροι τζίροι
για «από εδώ και πάνω» Δ
Σελ. 32
Ο Ο||(ΟΝΟΜ|Α 
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
α προγραμματα του ΕΣΠΑ και το νέα αναπτυξιακό νόμο
ρέλαβε η κυβέρνηση τον Ιανουάριο
του 2015, υπογράμμισε ότι η έλλειψη
συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και η πολιτική της εσωτερικής
υποτίμησης που ακολουθήθηκε τα
τελευταία χρόνια, περιόρισε σημαντικά την οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα των πόρων των
διαρθρωτικών ταμείων και τόνισε ότι
με την εξυγίανση των προγραμμάτων (απένταξη έργων, μεταφορά
άλλων στη νέα περίοδο, διασφάλιση
πόρων για την ολοκλήρωση των υπολοίπων) η Ελλάδα κατατάχθηκε
πρώτη μεταξύ των "28" στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων για την
περίοδο 2007-2013.
Σημείωσε, επίσης ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που ήδη
πραγματοποιήθηκε, η ολοκλήρωση
της πρώτης αξιολόγησης και η ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, αποτελούναπαραίτητες συνθήκεςγια τη
δημιουργία του κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος, ώστε ο αναπτυξιακός σχεδιασμός να έχει τα
προσδοκώμενα οφέλη.
Νέες εντοαές δέσμευσης
περιουσιακών στοιχείων
Για καταθέτες της «δίστας Μπόρνιανς» καιΣΓι
της «δίστας χαρτοφυαακίων»
Σιλ. Η
ΧΑ.: 'Γι Εκτιμούν
8 αγαῆυτές για
τον Φεβρουάριο
πιστας ααασ;Μγικα
¦:ιαατιι_ιαι“ιγ
Σι ι. τσι 2
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπαό
Σελ. Μάτι
Σε φάση
παρατεταμένης
επιφυαακτικότπτας
Καταδυτικός ο ροδος
των διεθνών αγορών
ΡΜ: Υπέρ ενιαίας
εγγύησης οι
αδύναμοι της ΕΕ
Για τις καταθέσεις - Γιατί
αντιτίθεται η Γερμανία :τι ι.
Στην έξοδο
από το ΧΑ. οδεύει
η ΑΓΕΤ
Αίτηση εξαγοράς του 6,52%
κατέθεσε η Ματσε
Πώς θα γίνει
η εφαρμογή
του ΕΦΓ( στο κρασί
Διευκσαύνσεις για φέτος
προς τους παραγωγούς ω. 3
Σελ. 9
ϊ!). ο
· ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ 9-26