Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ω "°'" εργα" ΞΔΕκΑοΔΡοΣ ο ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ κοπτοιιοτοιιοοιιένονοονο ο Ξ
νιο... ποινιο
Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ ο·
το ένοτικτο
τον «φονιο»
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ
Η «ΩΡΑ» ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΧθΗΚΕ ΣΤΟ «ΕΛ. ΒΕΝ'ΖΕΛΟΣ»
Η ΑΕκαρα του ΠΟ" ΕΤ, αφού κέρδισε Πρώτα την εμφανή κούρασἡ τη8,«καθαρισε» και τον Βέροια (3-0)
κι έκλεισε έναν μαγικό Γεναρη με «8 στα 8» και τέρματα Τ8-2!
,ο Δ ο Το. ω Ψ .ο
1 7 “ξ ἔι= ;
 “ 'ὸΙΒΑΡτκΆἔλ τ' ε Δ 'Ό Ο
ο _ ¦ · ε οσε το « σρ ιο εσμο» - : Ε Ἡ ~
.Ν ο ..μ ., ι ο -κ=ῷ τι., » ο ο. ε ,ο . _
 _~ρὶ938·,ο¦, ΒιΔἔ›:¦εκλε¦6ωσΞ› ._ ο .. Χθϋι%νηἔεμ%0 
να Ϊ τη νίκηκσΤ&55' κ_ΙιοιΜΜιτΑΛοἑ  Ζ" η - :ο 65κἔ;ε~ίχεο Π¦ἑνέτ χ έβαλε›το'ἔ<κερασ_ακι»ὅτῇν.«τούρτα»  Ο Ο ΝΝΠου-έΠκ“ρινεεΠιτακἶικἡ` Α τ
ο Ϊ Ο;
›/¦ ` χ Αχ” α ' Ψ β! ·2 _ η `Δ · 
¦ 'ο Χτ¦ε νικηἶ_ττι5 ΑΕΚ στο 89¦ Ο γ ς _ ι Δ. η 
` ν Η . , ο κ | . η _ - ξ Ρ Ϊ Δι Ι ,η Ι
, υστερ&αΠοἔο «ριμιταοσ|ντ» στο τιενρἐτι Ι ι Ἡ μεσωο Νρσμμ", αφου
σου εχασἑο¦ΜΠομονανοτε ο Εηαιξε ϊ Ι η' χ Π ¦ -· · ων · .Ξ
' 7 την ενίσχυση στη
. ¦Ι= -ψ
, . . ι_¦- . . ι οι Σῆΐοε8,Πιοχανσονέ
εξυπνα τι βεροια. Ποι$ειχε και δυο; χββ . Μ¦._ ,. κ· _ ξ,
6“οιζαρια, ένΞστΠν αρχή κι›ένα στο η Δ μ Ο ΜΜΟ' .εΞ·ντα·Ε3'·εἔρυν “ ε:
τ“έλοἑ(5', 93') και ειδικααστο τιρὡτἱ ὅ ' τ ζ αναγκη α"ο ανασ85 Ο'
¦ >- 4 τ “ο
Ψ “ο . η 1 η;" β · Β
 κτ ε εε ι Με ;έ
Στο +4 απο ΠΑΟ και +8 Μο ΠΑΟΚ. η <έΕνωση», σου έχει
μηροστα Με μετα τα ρεβανε με τον Ηρακλιι, τον Ατρόμητο
στο Περιστέρι και το ντέρμτιι με τον ΟΣΦΠ στο ΟΑΚΑ
Ο τζετ-κόβω Μπραουν στην «ΠΡΑ» και τον Κώστα Πλιατσικα:
κοπο τον εοιιτο μου
θα σώσω νιο τον ΑΕΚ» ο