Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τει: Δεγ·ι·εΡΑ:
Δ/υτήε: ο. Νικοῆτι'ι“6ιι
Διευθυντής-Συντάξεως: ΣΤΡΑΤοῖΜΑκΡΗΣ Η ω 
ΔΕΥΤΕΡΑ Ί ΦΕΒΡογΑριογ 2°ΊΒ Ο ^.Φ. 2808 9  _
ο πππππικοΜοΥ έπαιΞε 20 παπα.
έραπε 7 ποντους. έσωσε 3 ασιστ και
προσπαθει να μαθει Με τπν ομαδα ο
ποια κήπο: ο 0ΝΤ0Μ Η! π.. 7 Μου
και ανεβασμένοτ ο πωπω: Μο π.)
αιιαΝικαπαον '
Παγνειικοήο έρμο για τον ομαδα του Πειραια οταν Τριιιοήπ
ιιΠΑ'ΞΑΜ¦ ἔ
. Με ΜΙΑ
°ΜΑΔΑ "°'
ΒΙΝΑ' ΕΝΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ "ΑΝΩ
ΑΠΟ °||Ξ¦ "¦
ΑΑΑ¦¦υ
·ῖιπατα οεν
η έρχεται ευκοπα
ο 'ήταν μια Ξεκαθαρα νικπ ο Μπήκαμε
ποπιι δυνατα στο παιΜε· ο αναπαμε έντασή
στα πρῶτα 28 πεπτα.
ήμασταν ανώτεροι. παιΕαμε ποσοσῷαιρο υιμππήτ
' ποιοτπταε και οεν επιτρέιμαμε στον αντιπαπο
να μας απειπήσει ο
Πήραμε μια νικπ που
τπ χρειαζόμασταν
παπα και ειχαμε
σουπέψει νι'
Για τον
αιιώνα γραφουν:
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΚΥΜΑΚΗ¦ ιαεῆιδα τει ο
ΠΑΝΟ: ΧΑΛΑΣ ισεπισα
τει ο Ρεπορταζ και
6ήΠῶοεις ο ΑΛΕΞΗΣ
Β|ΡΒ'ΛΗΣ ιαεήι6ες
Μ και 45)
Α¦ΤΑΜΑ"'ῖ°¦
Ο Λ°Τ¦¦¦Κ| ο ΜόΠις
4/4 οιποντα και 5/8
τριπονται
σε "'"“ συμμετοχής
πέτυχε 23 ποντους με
` Α ι
οι πρωταοππτέτ έπιασαν
απο τον... παιμο τους
αντιπαπουτ τους στο εεκινπμα τπτ αναμέτρποπτ
έφτασαν'στο σε· να
έχουν προβα6ισμα ουσ
τερματων και οεν επέτρεψαν στον ιι" ουτε να
σκεφτει ότι μπορουσε να
Ξαναμπει στο παιχνιοι
_ Δυο γκαπ Με του και ένα
ετοιμο στον Ντουρμαζ απο τον κορυΦαιο 'Εήήπνα ποσοσῷαιριστή τή οεοομένπ
χρονική στιγμή. σε μια ακομα σπουοαια
ή παράστασή τπ Φετινή σεζόν
' /εεαιπετικιι ή  ζ ¦·
πως" πειτονι'ι·ιΑ/
ρῶτ'π_ῷορα.μετααπο /
-“ερυορ6πευκήυ αμυνα
σε εσωστ“τοπαοαμ·κρΝ·-? :
μα τοναντιπαήο·εΞου
ο Ντουρμαζ έχει
οΦρανιαει το θριαμβευτικὁ `
πέρασμα των πρωτααήπτών
από τα Γιάννινα και
πανπναριζει
το κεντρικο προσωπο τπτ βρααιασ χοπ στους
“2ωοιμααετ“. ο κώστατ Φορτουνπτ. στις αγκαΜε: των ΝτουρμαΞ. Πάρντο και Επαμπντεπαουι
Ι ,οι.ι“ὡωνωιμεή“6ιΜήτ ”  7 
πρωτου Πρατανιαὰστπναμυνα και  .
,κέροισαν ένα ισορροππ`μένοῳματεμε ι
η ξ Αααα-ΜΗ έπρορήπμήτισε
εκατέρωθεν ευκαιρίες· που νκοή .ή . ..με τα
για τους νικπτέτο~ιιαπτσαεωε·. τα Ι ~ Η 7 5
' -οπτοι και ένα οκπωναριτπωω 
και Μαοα ιεο.· ΦΩΤΟ) τα γκοῆ
¦χαιρατ (του
Μπερτοήιο ιει·› Ξ
των νππεοοιιχων. με τον Δπμήτρπ Τερεζοπουπο να
κανει ντεμπούτο ως πρώτος προπονπτήτ μετα τπν
απομακρυνοπ Βερνέτπ ο Στο 87' απορπήοπκε ο Μα
ι·ι ομαοα τπτ Ημαθιας ατο
ντεμποιιτο του Επευοεροπουήου.
α' πμιχρονο. ήταν αξιζε κατι να ειχε
απορπήοήκε στο πέναπτι ο Μαπον
ρ Με.
περασειακουι με οειιτερπ κιτρινπ
κερδισει ο Με οευτερπ κιτρινπ καρτα
μέτρια Μωυσή ται '1
έπαιξε με δύναμή και παπα οραασς στο η,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα