Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕ· Πο ΑΑο ΤΟΥ
έ @Ο ψ Ν
·Σῖ'τ ·ΑΡ,0ΥΛΛΟΥ Με·  'ΕΞ ε   ή ΞΟἩΜΞ: .ΣΔ £ἶΩ“ι ΠΝ' ἶἐΝἑθ“ΝΜΚΩΝ
':ε:Ξ.' “ΞΤ!ἱ3βἐ?ἔΞ*ΓἩἙΗΜά “;·'ῳ;ἔξ->ἐἩἩ: :5:ΖἶὶΞΡἩ?ἔέΐ·β£ _·-:3ΒΨΜΈ.0  Ρ Ν . · - Α
 7· η ':  `¦` __ Γ Η 7.
, ϊ # ·
.ΑΑ
€=~
  ';"ῖ
Ξ  Τ. Ν|κ0Λ0Γ|ΑΝΝΗΣ
4 ρω, ·ωπ“πΜΜ
  ΜΜΜ! ·
έ Ο π.κΩΝΠΑΝΠΜΔΗΣ
 ΕΡ|Π|'|Π'ΜΜ
Τ ΦΑΝΗ" ζ
Ρ”η,
. ›

Τελευταία νέα από την εφημερίδα