Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αποσπάσεις εξπρές στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔεντεΡΑ
Ι[email protected]ῳμΜ 
ΑΡ.ΦΥλλοΥ:'θζ83 _ ζ ΧΧ: ἡ
'δ :Ξ
ΕΜ!"|Π||||||Η|Ι||||||||||||||||||||||'Ν||||||Η"||||||||||||'Π||||'|"""'||'""ΜΜΜ|||||"|||||"'||||||||||||"|||||||'|||||Ι||||||"'|||||'|||||||"'||||||||||||Π|!||||'|||||||ΜΜΜ"||||||"Ν||||||Ι|||||"'|||||||ΤΙΜΗ"|||||||'|!|||||ἰ'|Ν||||||'|~"Ε"!|Η|Ι|||||||!Η||||||||||||||||||'||||||||||||||||Τ _ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
Μοναδικό  
Εχει βρει - Η κρίση Ι γ.
τον τρόπο νο συνεχίζετοι. Ξ 7 σόου Φορτούνη ” ξ θ @Η ιι
κερδίζει κάθε κ ο Τούντορ ῦ με δύο γκολ ` 
οντίησλο τελειώνει κοι μίσ οσίστ δ· Χ Ζ
το" '9 'Με Π ι )
. - . . ι ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ι . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¦ ¦ . . . ι . . . . . τ ι . . . . . . . _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . _ . . . . . . . . . . . . . . . ι ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 4 , . . 4 4 . 4 4 . . , . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ι . . . _ _ _ . _ . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ι ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ..
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ κιΝΗτικοτι-ιτΑ ΠΡΟΩθΕ|ΤΛ| ΜΕ ΝοΜοΣχΕΔιο-ΣκονηΑ
ΜΝΗΜΗΣ
εξηρέε στο Δημόσιο
Ευέλικτεε δισδικσσίεε για τι8 μετακινήσει8 υΠσλλήλων με σκατό να
καλυφθούν εΠιτσκτικέ8 και έκτακτε8 σνόγκεε · Τι θα ισχύσει για όσου8
είχον μηει σε καθεστώ8 δισθεσιμότητσ8
|||||||||||||||||"ΜΜΜ"|||||||"||||||'||||||||||||“||||||||||||¦"|"Η""|||||||Η||¦|||||||||'|||||||||Ι||!|||||Ι|Ι||||| 4-5 ιιΜΜΜ"ΜΗΝ"ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ΑΣΤΕΡΟΥΣ|Α ΟΡΗ
_3_ κΡΗτΗΣ
Το θρυλικό
Ο ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΛΗΦθΗ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Ε:ιιιιιΕ ιιιι·ιιιιΕΣ    ~ 
 · με έ σγνωστη5
ιΖικιιιτιΣιιιιι τι  , ;  _ ε ¦ΑιγέννἩΞ
ι·ιιιιιιιιιΕιι·ιιιιιι -- ·. .ι ·- ~ 
Η σκοτεινή 
δρόση του ,7 ν ΕΟΕ Τον ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
κοι ηώ8 - Οκτωβριο 
εξέθεσε Πε η τσκτοΠοίηση
282220 αυθαιρεϊων ΜΗΝΩΝ τη" ΜΜΜ
υπηρεσίες. Νέο ευκοιρίσ γιο ρύθμιση ΣΤΗ Σ|ΝΔΟ ΚΔ' ΣΤΟ ΣΧ|ΣΤΟ
Ω' 29 θο έχουν οι ιδιοκτητε8 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜετΕτκΑτΑΣτΑΣΗΣ
ουθοιρέτων. 32 6