Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ο Αλέξης στήνει κάλπεςRecognized text:
Μ Ἡ “ Η ,_,_ 7 γ, _, ,_ _μ κοντεεΔΩ..% κοντεεΔα...
τι _.ΣσεεπιστρέΦοννεΡεν Ματ . ~
_ τιποτε Με .~ 
ζ] ΥἴΡΑΕΡΤΟΚΤΝΗΣΗΣ
γ καταστεί
ι¦ - ΔεντεεΑι ΦεεεογΑι>ιον εδώ 
το ΗΜΕΡΗΣ|Ο ΚΟΥΠΟΝ| 
 ΑΣ Σ Τ Σ 7 ι ” 
~ΤΪΤἶΤκΤετ_“ι η η
4 τῇ οΑεῇιΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΑΝΩ τα Σο ΕΥΡΩ; .ι
 “ - Τ · 0ἶἶ'ἶ?ΝΕ?Ε'ίἔΣ"ἔ 'Ψ 5
.#. 1”. Τ. .. Τ“Σ_έἶ.<. ..ἶ .#. -`Λ>#
 ο λαόε φοβάται την 4
κυβέρνηση, υπόρΧει τυραννία.
γ ακυβέρνηση φοβάται .
τον λαό'υπ· κει ελευθ ία!
γ , αρ ερ Δ Αρ., Φύλλου: 49
τομ Με Δευτέρα1 φεβρουαρίου 2016
ΜπρόεδροετωνΗΠΑ(1801-1809) > η
 Τιμη:-“1 €
 ς: τ ΜΜΜ   3' ι.: Ξ ι ι:  Ξ: -= 'ε :9 = -ν<
Ενώ απορρίπτει τα σενάρια για οικουμενική κυβέρνηση... δ ἈρθροτΟ“Πὡ0ΥΦ“ Μα
ε έ ε ε ε έ έ ε έ έἔῖ)Σελ.:2
-. ~ - Γ 'ΑΤΙ Ο' ΝΟΥκΟΥΑΟΦΟΡΟ| ΑΦΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ Π|ΣΩ ΤΟΥΣ,
| | φ ί ΑΦΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΝΑΑΑ|ΤΣΗ ΚΑΙ ΤΗ Γ γΝΑικΑιοΥ;
έ  β 'Ματιού
Ο " ΜΒ Ο 
 η · 0'0Ν ιιυιιιιωιιι
Αν." έσονμε. αυτό;θα Με' με αφοβα.
 των ΠΝΓ
ν .υ ηοΐυργοίκαι βοά Πευτέ5 του ΣΥΡΙΖΑ
Ο νιδιασμαύ επεξεργάζεται μπουν τη συζύτησπ για την ελάφρυνση του κρέσυε
τιῇεύἶται εκτόε κινδύνου
·Σελ.:3
ΑΝΤ! εε κλπ Με, τι αν ·. .
γ.“..Ξἔρ“ἙΞἔἔΞἩΞΐΞἐ ,.ἔἑ'ΞΞγοΞΣΞΞἔἑ..ΪσΞῖ6ΐἐἴΞἔ«ΞἑΞἴἑἰἙΠἑ τ ¦ _ υ_ναγερμ08 για ΜΤΒ
ω , » ρ η* Ω _ _- ν 7 ν  κ .Τ μ8 μ. 5 / _ ¦ Ι. >· . ,, |_ . .
Στ.'ἑἐῖ.ἔἔῖ.ΒἔΣα?ἔἙΞ.ΞΤἔΞἔἔἴξἩρελ .τόἶΞἔἶΞΞΞ.ἑἔἔἑἔΞ$ο.'ὲἔἑοἘἔἶἰΉΞἔἑη ὁμο- τΖιχαγτιστεε μου
ν διοπρ0νμ038ῦσΜ· Μέσω 000' ,ναότρετὁ;Π£όο πάτο ενδἶΧόμ€ν0<πΡὁὡρων ΒΙΤ; ,¦ η ι ¦. . . ,_ _ Ι .
 “ η .. ΣΥΡΙΖΑ· Ρ ,  : έ “< Ρ . _ τ .  η 
ρέειδΗ..σ..ἔ.ΣἰἘ“Ξ.Ἐ”“ἔἘἶωωε.ων.ΐ.ΐἑἔἑ ·ἔἔἶ.ΞἔἙἑἔἔῖἶΞΞζἔἩ"ρῦ“ρ”ῦἩΤἑ  , ιιιοσιηκαν ΟΣΟΝ να βρε
α > 7 · 7· ` - ε _ . γ Ι ;~Σελ.:ε
ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 200 ΕΚΑΠ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ
Ι _ | 4 Ι
Ο κυριακοε ατιοῆυει τόνε μισουε
υηαῆῆήῆου5 Με Νέα5 Δημοκρατία8
Μονο ι Μα 'ασκ οιντύο τ.ΪΣελ.:4
00088 μια ταρώ Μήν “
ΑΗ Μακη τον ΣΥΡ|ΖΑ!
ΑΠΑΤΤΟΥΝ ΝΕΕΣ ΜΕΙΟΣΕΙΣ 3000 ΣΤΙΣ ΣΥΤΑΞΕΙΣ
κ «απο» στατεῆεσίγραφα
η ατΖέντα των δανειστών
ο ι . “ " 'ἶ'ελ.:4 7
το ΘΛιΒεΡοΡΕκοΡτογ 2οι5 η ΣγΝΕΝιεγτειΣ
Ι Ι ~ ε ΓΕΛ
Υγροε ταφοε για 78; γ ΓὲΣΜ^ΝΤἔΣ
προσφυγεε το Αιγαιο .
Σε θάλασσα θανάτου για εκατοντάδεε μετανάστεε στα
μετατραπεί το Αιγαίο, καθώε, σύμφωνα με τα στοιΧεία
του Διεθνούε Οργανισμού Μετανάστευσηε (ΙΟΜ), μέσα στο 2015 Χάθηκαν 45 ζωέε ανά διανυθέν Χιλιόμετρο,
με το 30% να είναι παιδιά! Το ελληνικό αρΧιπέλαγοε κατέκει αυτην τη θλιβερό πρωτιά, Παρότι η μέση απόσταση
που κωρίζει τα τουρκικό παράλια από τα ελληνικά νησιά
δεν ξεπερνά τα 15-20 Χιλιόμετρα. ζ. Σελ.: 7
ΑΠΟΛΥΤΗ επιεεεΑιηΣΗ τιιΣ «Α» γ “ Σ: ~
«Δεν γουστάρῳ
Ο Κομμένα αναδίδει τω Π9ῇπ|κωΒ κ
γ Ι0 Στ00Ι00800 γιατι· κανουν
Σίνδου και Σχιστού 00000008»
ζ* Σελ.: 11
σε 0.000 μειώστε κατω: ο
ΤΣΑΤΣΡ
· ζ Σελ.:4
.η ΗΣ
Τιε Ἐνοπλεε Δυνάμειε βάζει μπροστά η κυβέρνηση 
για το Μεταναστευτικό, προκειμένου να προλάβει τα Χειρότερα και να αποφύγει μια οδυνηρό. για την Ελλάδα,
έξοδο απάτη Σένγκεν.Όπωε αποφασίστηκε, δύο στρατόπεδα σε Αθηνα και θεσσαλονίκη θα μετατραπούν σε καταυλισμούε 8.000 μεταναστών, ενώ σε 5 νησιά του .Αιγαίου θα δημιουργηθούν Χώροι υποδοΧύε... ' Ο Σελ.= δ
ΜΜΜ -τΡΑΜιι ΣΕ θεΣιι οΑεοΡι ε · Δ
Αρχίζει από· η
ΤΟΝ ΔΑΟβ0 - έ η «καταδικασμέν08 - , · η κ Ο η
Ο εκῆογικ05 έ _ ς), ι να σηκὡοε¦ γ ΑπΕιΛογΝτΑιΜΕγπΕΡοτκΑ«ΧΑΡΑτΣιΑ»ΠΝΑ τιΕΝιχΡΑ ΕιΣοΔι-ιΜΑτΑΤονΣι
μοροθωνι05 > Ξ κεφαῆι είναι- ,~ Φορο-σοκ για χιΠιααεε ανεργουε και φοιτητεε
Ελεύθερη, αν και στενοκωρημένη, δηλώνει πλέον η πανέμορφη Ιρίνα Σάικ, μετά τον Χωρισμό τηε με τον πρ ντ ύπερ.
Ο τέσσεριε φορέε υποψηφιοε για βραβείο Όσκαρ Χόλιγουντιανόε σταρ και η «τσαρίνα τηε πασαρέλαε» αποφάσισαν να Χωρίσουν
τα...τσανάκια τουε ύστερα από μια σειρά ομηρικών καβγάδων την περίοδο των Χριστουγέννων; που πυρ'οδότησαν οι συγκρού-`
σειε του πληθώρικού μοντέλου με την παραλίγο... πεθερά τηε. Γκλόρια, την οποία «φορτώθηκε» το ζεύγοε κατά σε ολιγοίιμερεε
διακοηέε του. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Κούπερ συγκατοικεί με τη μητέρα του στο Ασε Ἀντζελεε-μια καθημερινότητα
που δεν άντεξε για πολύ η εκρηκτικό Ρωσίδα. '
ΟΙ | 8 Η Π Δ 0 γ:: ο Να βάλει βαθιά το Χέρι ακόμα και:στιε εργασιακίιε εμπειρίσε επικειρεί η κυβέρνη- θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκουε
· ) _ γ ς - , · · Σ άδειεε τσέπεε Χιλιάδων ανέργων, φοιτη- ση! Συνάθωε οι πολίτεε αυτοί δεν λαμβά- φόρουε για πενιΧρά η ακόμα και για ανύἰ *` ' ' ` ' Π Σελ.: 15 τών και συμμετεκόντων σε προγράμματα νουν πάνω από 6.000 ευρώ.ετησίωε, αλλά παρκτα εισοδίιματα του 20ί5! Ϊ η Σελ.: 12
οΝ· τα: ΕΝΟΠΛΕΣ ·ΔΝΑΕιΣ