Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πρώην πράκτορας και νυν μοναχός για τα επερχόμενα στα Βαλκάνια!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
'| ΦΕΒΡΟγΛΡιΟγ
88ο ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
('|ο489) 8888
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
'Μ  Μ] ΠΕΠΜΑ]
ο ΕΡΝΤοΓΑΝ... ΤΡΕΜοΗκΕ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΝ ποπΙΝ
"ΜΗ" ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Μ' "γ" ΜΜΜ 
"Α ΤΑ ΝΕΡΩΝ!
ΣΤΑ ΜΜΜ |Α¦  ,ε
Από τον Οκτώβριο του 2ΟΜ προειδοποιούο8
γιο τζιχοντιοΤές και ρωοο-τοορκικο πόλεμο!