Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΑΠΟ... "ΚΕΔΔ ΣΕ "ΚΕΔΔ Ο ΠΑΟΚ, |-| Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤονΜΜ
ΤΡΕΧΕ| Ο ΠΑΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ
κ «ΞεψοΧνἰζε·» τον Λέτο
 κο· λέει «ναι» ο  πολύ;
Πο|ο το δεδομένο με τον
Βέῆῆ|ο ω5... οντι-ΜΠεργκ
.> Ο Μεῆ1οοονἰ6πε ἐῇτοοε
 τον ποῆμό των ΑΕκτςήῦων κι
ῖ ` έκονε το «δώρο» στονζΠογἑτ
.Ο -. Η Ι ἶ; 7 δ Ι
 ¦  - _
ζ. ./_~"Κ , .· ή Η _
· 4 7 Δ - Μ ὶ›-ἐ # '
ο «ΞεΦορτωνε·»   " _  η
οπο κεντρικούε > _ ., . » -. ,ο ο.  
ομοντ·κοὐ8, οῆῆο έχει " Χ”
το κεφοῆ· του ήσυχο ο Μ
/ τ κ ·7 ,
· τ = έ
 _ , .- .  τα Τ" '* “γ
 · ε· · ' - Ο' ¦-' =
ο γ Ω ·
. ' τ» -› .Π ι. κ ' Ι;
Ύ “ :_ Ξ; 
> :ο -·7ω ¦ “ ¦ .
> Η ὴ.-/ 1ο η. Ι" _
, ,_ ,Δ . _ . .τ
η' οπὡῆε·εε φοβούντο· . 
εἰ στο Λιμόν· Θ 
Ποίρνε1 όῆο το ηοντόρίσμο
το Μίῆονἔ|ντε
Με °νεΒόζ°“με την «Χροοωνει›ζ
οποδοοη των φαβορί "Ο" θυζουνιδ“
ο Πανιωνιος!
· Μεγοῆο διΠῆό
στην Κομοτηνή (0-1)
Στη Σούπερ Λ·γ'ΩΔ
την 'οπονίο κο· ·~
τη Γοῆῆ'ο
το οπόῇοΜο
 3 ο