Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'και. οσων». ικανος
και «ο στα ο· ιι· ΜΒΜ
Μι ΜΜΜ στο ΜΗ!
Το ιιό0ιιιια τον ΜΝ
και ο ΜΜΜιός
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
- ' σκορ
Κυριοκιτ 31 'ονουοριου 2016 / Φυλλο Ί095 (2295) / ε 1.30
ΕΡΧΕΤΑ| αιιόψεοΑργεντινό5  Ϊ.  Η <ςκαψοόρα»ἑ ο" Γ Τ(καθὡ3 τον
 ἐΞ=ττ
ο 7 από
ΠωκΨρΠ$ (ΜΟΗ η ^Εκ κυνηγόει αιιό τότε σου όταν στο Σόντερλαντ)
09μΦων“°£,σε οδο χθε8° Λ “ο ο γινεται Πραγματικότητα και το κέντρο
τοσο με τον ιδιο, οσο και Έ = θ. ¦
με ων Μανϊσεσῖερ Σω «έ νωσιι8» κα. ιστσται ασυναγωνιστο.
ο με τον ταχυτατσ «ροκ το ροκ» χαφ
«ΦΤ|ΑΓΜΕΝΟ|» αιιό το σερί νικὡν αλλα και το μεταγραφικό ντεμσρόζ στο φινόλε, οι ΑΕΚτζἡ6ε5
ιιόνε σιιμερα (15:00) στο ΟΑΚΑ για να σιιρὡξουν την ομαδα σε νεο «τριιιοντο» ειιι ϊΠ8 Βεροια3
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΤΡ|ΚΑΑΑ: Κώστα5 Πλιατσικα5