Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αναηυει ηώς έχει
η κατόσταση.
γιατί η βαθμο.αργία δεν Πέει
την αηόηυτη
σηήθεια και-ηοιο
είναι το σχέδιο
των “ερυθρόηευκων- αηό δω
και ηέρα
Η ΜΕΓΑΛΗ εηιττ·οοιι
τον ηαηηηικοηαον
απο αηό 32 μήνες ο διεθνής φόργουορντ
εαναοοραει τα ερυθρόηευκα σήμερα εναντίον
του Αρκαδικου στην τρίηοηη (8.00 μ.μ.. ινε/τι.
καθώς ο ΣφαιρόηουΠος ετοιμόζεται να του δώσει
χρόνο συμμετοχής ο οι Πειραιώτες ταξίδεψαν
στην Τρίηοηη κατευθείαν αηό τη Μαδρίτη για να
αηοΦόγουν τυχόν μηηόκα των αγροτών
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ώ 30 €
κγΡιΑκι-ι 34 ιΑΝογΑΡιογ 2048 ο Α.ο. Ί5874 έ
Έ "ΑΠΔ
Αυτό ζήτησε ο
Σίηβσ αηό τους ηαίκτες του
ενόψει της αηοιμινής αναμέτρησης στους “2ωσιμόδες· ο 0
Πορτογόηος τεχνικός είναι ενήμερος
για τις δυο ήττες του 0Πυμηιακοό στις “ή ν ι. _ η
τεηευταίες ισόριθμες εηισκέψεις ,_ ί · , 
του στα ίωόννινα ο Πέρσι είχε “ · .ἑ“ἑΜωΜὡύ η 
χασει 3-4 και ηρόηερσι ῖ Ξ ο ι Μπέρι'. ! χ ¦ “
 Η ἑΞέΠίἔ Μαράκι τον 
εκ ει©ΜΜ'“°!
Για τρίτο
σερί ματς
μέσα σε μία
εβδομαδα
βασικός ο
οοΡτονινιι:
ιοΝσημαντικό¦ Η
να'τήτῷσεζόνὶ
Παμε/να'. '
ουμε τους'
Φοι·τνηιι
 ·'·=6κ·Μ“α ; 3 ν 
νηοηοχιι
Σῖθ Α¦Ρ0ΠΡ°Μ|°
τη" "ΜΝΗΜΩΝ
οι ΗΠειρώτες 0ηυμηιακοί
αηοθέωσαν την αηοστοΠή ηίγο
ηριν αηό τις Με το αηόγευμα ο
κσηοκαιρινές συνθήκες. για τα
δεδομένο της εηοχής.
συναντησαν οι αερυθρόη Μακρη' 
"0 Α"'Τ'|ῖ° ΠΕΡΝΑ
(ΚΑΠ Α"° τόνε ιι¦Ω¦|ΜΑΔΞ¦η
Η ηροσηόθεια των νταμηηουχων να οηοκηηρώσουν τη σεζόν αήττητοι θα δοκιμαστεί
σκηηρό αηόψε ο Αηό την εηοχή ζαρντίμ έχουν
να νικήσουν στα Γιαννινα οι Πειραιώτες σε
αγώνα ηρωταθηήματος. μετρώντας διαδοχικές '
ήττες και μαΠιστα με βαρυ - για τα δεδομένα
τους - σκορ (δη ηέρυσι και 2-0 ηρόηερσι›
 0- Ϊτεηειηηει:τονΑνιισιιἑιτιιττ | μ η μ
οστόηερ του θαυμηιακου ναμέν τ να βρεθε ο
σήμερα. ώστε να ^οηοκηηρωθει 7 ` ω
Γραφει ο παρκο: χΜι: ισεηίσυ κι Λ 
“ενΡΩΠΜκο“ ή
Δ|"^° (0· ' Η
αν! » ' ._
 7 όσκόρερ ¦
του Πανιώνιου
' σίκονόμσυ και
1 ηίσω7τσυ`
Ψ - “Μπας _/
Ο κατα τη δίκαιη ισοηαΠία ΠΑΟΚ Ατρόμητου. ο Ξανθιώτης βοηθός
χασόν κοιίηα χρεώθηκε ότι δεν
υηέδειΞε την αντικανονική θέση
του :ηοβόκου εηιθετικουι Αααα
ηιστώθηκε ηως υηέδειζε σωστα.
Προς τον Ανδρέα Παηηό Που τον
συμβουΠευτηκε. ότι μετα την
ΜΜΜ του Λαζαρίδη η μηόιΠα
ηέρασε τη γραμμή τέρματος.
σημειώθηκε γκοη και αηό εκεί και
μετα χωρίς ουσία ότι ο Ντα Κόστα
ηρασηαθησε να τη διώξει μέσα αηό
τη γραμμή τέρματος και η μηόηα
βρήκε το αριστερό χέρι του
Ναηοηεόνιί
ο Πανιώνιος
αγωνιζόταν με ηαίκτη
ηιγότερο αηό το 70' ηόγω
αηοβοηής του Ρισβόνη
(δεότερη κίτρινη) ο :τη όαση
- σ Σ `;ι·ρίιιιιειρ σωρο"
γ κηιι:ταητονΜκιιτ:εισεηίδ_ 
: η καταγτην αηοχώρηση
των ηαικτών. αηό τον αγωνιστικό
χώρο. αντικείμενο βρήκε τον Λαζαρίδη
στο κεοόΠι ηου έμεινε εηί ηοηυ στο
έδαΦος για τις σχετικές βοήθειες
' Η αστοχία των εηιθετικών
της αγρινιώτικης ομαδας
και η εξαιρετική
Παρουσία του Δαυκου
εηέτρεψαν στην
καηηονή να ηαραμείνει
ζωντανή στη διεκδίκηση
κόηοιου βαθμού. τον
τεΠευταίο ηόγο όμως τον
είχε ο κυριακίδης
Υο'σκόρε του Παναι-- 7
τωηικοιί.χ
'κακα
' ιιιυαθίυὸ·Ἐρα;
εε|ιιι 2 =
1( ?μμ ("°ΨΒ=ΡΨ .5 , ι
Η “ γ ο :εηια 0
του ηέναΠτι αηοβηήθηκε ο ή
Παηαγεωργίου~του
Πανθρακικού
  _ 
; ηΑυΑ0ΗΝαίκοτ· μ ·
ῖ;-ηιεηκεηῖιιιιιε-` Μπα: ο
ί -¦,-ιΜακεοονίαςιρ `
' 'σόι'ιραϊΞ'·|δ`μμ“`
 °--«€“9ν'“'ὲ69ὲι= έ! ή
ΗΡΑΚΛΗΣ Ο Μ|ΧΜΗΣ
ΒΟΣΚΑΚΗΣ (Ρεθυμνου).
κΑΜΠονβιιτ (Ευβοιας) - η
ΚΑΛΦΑ|(ΗΣ (χανίων› ο ~ _
Ώρα: 5.48 μ.μ. - . '
(ηονΑεΡοητε )7) '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα