Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡ|ΑΚΛΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ //Δ|ΑΝ ΕΜΕ|Ἀ| ΔΩΡΕΑΝ
”π χ  7Ε“7“”ι Ε“”“= /ὴ` /ὴ
Χ // ι ο ΧΧΧ ¦ ν ο χ 
χ / έ_ 7 ι τι Ν  Ν χ ν χ
Χ ι Ι Χ Χ | ι Χ ` / /
Η Ι ι ι ι ΧΧ «Χ ν ¦ χ ι Χ /: 
/¦ ι η ΧΧΧ Χ τι κ, Η τι ο ι το 
,ε Ν `κ τον ι ΙΧ τι χ ι %
7 ἡ ΧΧΧ 7 χ χ" 'χ Χ" σ Ι / ι ΧΧΧ /
"ΧΧ ι τη η η "ΧΧ χ ρ ι ά ι /
χ "ι Χι κι Η  ῇ ¦ `
ο ι ι ι ΧΧ |/ ι Η « / , ι
Ν χ ι ι χ / ι γ ¦ Χ
ι ι __7ὰ 7_ ω / ι κι _έ έ “ ν Ν σε χ
τι( // Χ / ν Χ χ
// χ ι
ΕΒΔΟΜΑΔΑ τοσο //ι_ι_ι6 Μ.πεε-υπαεγ.9τ
ΚΔ' ΠΡ0ΧΩΡ0ΥΣΑΝ... ΠΑ Π0Υ¦
· Η προοΦυγική κρίοπ δοκιμάζει
τον ευρωπαίκό πολιτισμό και τι8 ελλ1ινικέ8 αντοΧε8
Ο Η απειλή εξόδου από τπ Σένγκεν, τ
το ελλειμμα ο'_ , ι “
πΑΡΕΜΒΑιΝο ι_¦ ο “
γ ·σηΐΨ; Ο;
Υ ο .ο
Κατανολὡνοντος
πολιτικο ττοε|ι
Το φιλελεύθερο
Χόλιγουντ
στον αντεπίθεση
ΑΤΗΕΝ3
ΒΥ Ο'ΝΕΚ5 ςιυο°
ῖΗΕ ΑΤΗΕΝ5 ΚΕ5ΤΑυΜΝΤ ΨΕΕΪ
τποΜἑ ΕΞΩ
”ΠΕ Τ/ι[ΙΠΛΝΤ ΜΕΝ τπτ ΛΘΗΝ Ο ΤΟ Π'ΝΕΠ$ Ο (ὶΠ|
Ντ, Όι] επι ι::·ιἰ.¦:“ι_ι ιιη_ ιδι
σε προνομιακές τιμές των 20€ 40€ και 60€ Μι του: “τι υηα πο· κοντ!»
ΡαΡι£ :Μ η::
κ: τπτ: γραπτη 7· ωννννοιποΜπΘΜ.9τ
Γ|ΩΡΓ0Σ ΧΑ'|ῖ|·||'|ΑΥΛ0γ.
5ΤΑΝΠ-ΠΡ 00ΜΕΠ|ΑΝ
<<Επικοιρ6τπτο
είναι όσο
συμβαίνουν ο ο
ΠΠ ζωῇ μας» Μπιουτ 
ΠΠ” Ωω εε ο Ἡ
ΜΚΝΑΉ0ΝΑ|:
σελ- κνι· ι ιΑΝΜι ῳω“
#ΟιΜΑτπεπ5
θΕΑΤΡ0. ποντικι-ι.
ΤΕΧΝΕΣ. |_|ΡΕ5ΤΥ|_Ε.
ΟΜΟΡΦ|Α ΜΟΔΑ.
ΥΓΕ|Α. ΕΞΟΔΟΣ.
ΗΟΜΕ ΕΝΤΕΗΤΑ|ΝΜΕΝΤ