Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ο Τσίπρας όμηρος του Αλέξη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί ί ”ι θΕΑΤΡ|ΚΕΣ
Αυτή ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
την Κυριακη Δυο
εισιτήρια
~  στΠν τιμῇ
@τωρα
ι και Μαριώ 6 . του Δενὁ5
. 7 ικ0 .
ι ενημερωση  ῦἐἶὲοε του· ΜΜΜ
5 ό· ._ __ _,_ ΠΟΛ'Τ'ΣΜΟΣ
1 ιν ΣΕΛ|ΔΑ11
ΕΜ"Ε|Ρ|Α ΥΠΝΟ.
ΕΜ0ΤΗΣ: ΠΑ'ΡΟΣ Π. ΨΥΧΩΝ
Κ γ Ρ Ι Λ Κ Η Σ
κεντρικό γραφεία: Μιχαλακοπουλου 80. Αθήνα 115 28
τι 211 385.7ΟΟΟ. ΕΜαιι: ιονιπτα@σο|πει.ετ
ιπιειπει: πηρα/Μ.ιονιιπ8.εΤ
ΙΜΣ Α. ΜΜΜ (1957-2009) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ Β. “υπόγεια
”Γ ΙΙ Σ
ΗΜ Η 'ΑΜΗΝ' Μ
ΝΔ' Λαικα. κόρσα και ιωωωυ Των ΑναρνυρΜ
Ανατολή 07,31 < Δόση 17.48. Σελήνη 22 ημερών
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ
Βρε ιδρυαεω8 1922
ΕΤο$ 949 - Αριθ. 16438
© το ΒΗΜΑ
Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Λαμπρακπ ΑΕ.
Α' αιτημα
Αντιμέτωποε με τα διαψευσπ των προσδοκιών που εἰΧε καλλιεργήσει
Ο Τσίπρα ὸμιιρ05 τον Αλέξη
ΠυριΤιδαποθήκη η χώρο από Τις οργισμένες και ανεξέλεγκτες αντιδρασεις για Το Ασφαλιστικό
Μελετών αναβολή Των μέτρων για Τους αγρόΤες. ενώ η Τρόικα πιέζει για νέες περικοπές συνταξεων
ΣΕΛ|ΔΕΣ ΑΔ-8
πωπω ΚΔ
Οι μεγαλοεπενδυτέ8 πιέΖουν κτ τ Μ ΜΟΧΠ με Ε 
να κλείσουν τώρα ολα τα μέτωπα -·  . τον χρονο.  
ΣΕΛ|ΔΕΣ ΒΖ·4 :ο   ε σε ι
ο ,1 ο _  τω ΣΜΚ£ν ΣΤΑνι>ογΤι9ιΡψγΧΑΡΗ
ΤΑΣΟΣ ΤιΑΝΝιΤΣιιΣ ΜΜΜ ΑΝΑΜιΣ   Με ,
ενπεπΤενΞΗ . "ο "ς 'Βρε'
ξ: “το . γ ΜΜΕ' τη  κλοιός των πιέσεων έχει Δμ0νῖω "ανω
σφίξει ανησυχητικό γύ- απο τα ελληνικα
ι και πα ο ολεἱ
ι ρω από την κυβέρνηση έπειτα Κόμματα σαν αν·
τον Σ Ι γ από την Εκθεση Αξιολόγησης Χὁνπ :γ πρόωρες
ι' Σένγκεν από το Κολέγιο των εκλογες!
κληρή κριτική κατά του κ- 3γ Επιτρόπων. Η Αθήνα έχει δε
Τσίπρα, με καθαρό λόγο
σμευθεί ότι τα ποτ8ροτε σε
Ολα τα κόμματα
μ και χωρίς πυροτεχνήματα, εί- Ξ Λέσβο, Αέρα και Χίο θα ολοκλη· 
γ ναι η στρατηγική Μητσστόκη ρωθούν στις 10 Φεβρουαρίου ζουν κάθε σκέψη
3 που προσπαθεί να ανανεώσει γ ενώ καταλογίζει στους Ευὶγ τον γερασμένο κομματικό μη- γ Ι ` · ρωπαίους μειωμένη διαθεση ΣυνεχειαωησΜΜ
ι χανισμό της ΝΔ.ΣΕΛ|ΔΕΣΑ10-11 ι αλληλεγγύης. ΣΕΛΙΔΕΣΑ14-15
Ι Η δεκαετή5 κ Ϊ
` επαναστασπ 
ι των εοεἰα
ι Ματια κ
ώδεκα χρόνια μετά τη δη- ἰ η
μιουργία του Ρεςὡοοκ, ῖι
του απόλυτου θρύλου των 
ωστε! πιέστε, ο «γαλαξίας» =
των μέσων κοινωνικής δι
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
«Ο πόλεμοε
των γενεών
έχει ήδπ
αρχισει»
κτύωσης μεγάλωσε και ο
τρόπος επικοινωνίας αλλαξε. Σήμερα πανω από το 75%
:προε <<ανατιναξε» “πρωτ . η ΜΒΜ
ρ , γ Ο Ο
 Με  Μένω ι το Εθνι κο Θεατ ο
χρησιμοποιει συστηματικό τα ι
ΣΕΛΙΔΑ Α6  ΠΙθὸἱ8. ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-5 ΣΕΛ|ΔΕΣ Α33. ΠΟΛ'Τ|ΣΜΟΣ. ΣΕΛ|ΔΑ 6. ΒΗΜΑΟΑΖ|ΝΟ. ΣΕΛ|ΔΕΣ 42-46