Πρωτοσέλιδο Real News: Ώρα μηδέν για τη χώρα και την κυβέρνηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.τεαΙ.ατ
ΙΙ |Χ/ΝΙΙ€3Ι Ν Η Ε(Β Η ΑΛΕΞΡΙιΔιΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! “ 
«Δεν μπαίνω σε
κυβέρνηση που
θα προκυψει απο
αυτη τη Βουῆη»
ο προεδροε τησ ΝΔ.
πριν απο θίγε5 ημερε5 σε συνομιίΙητη του
ΖΩΗ Ι<ίΙΝ):ΤΑΝΤΟΙ'ΙΟΥΛΟΥ
«Η κυβερνιισιι
θα κανει τα Παττα
για να Περασει
το ασφαΗιστικσ.
Προσφέροντας ακόμα
και κυβερνΠτικεΩ
θεσεις σε βουΗευτες
Μων κομματων»
ΣΕΛ. 2θ·27
τικ πρωην
προέδρου τη5 Μακ στην ανταποκριτρια
τη5 «Η» στο Παρίσι, Μαρία Δεναξα
Η ΜΙΛΑ ΓΙΟΒΟΒΙΤΣ
σε μια ταινια
με ασταματπτη
δραση
4.25 €
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 376
(ΟΠΡΑ£Τ
Ο|$( (ΝΒ
ί  < “ ξ 
Μ|ΙΒΜ.3Ι
ΟΛΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΜΣΝΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
ΓΙΑ Τ" ΧΩΡΑ ΚΑΙ "Ἡ" '
ΤΑ ΑΝΟΙΙ(ΤΑ
ΜΕΤΟ|'|Α ΤΟΝ
ΕΠΟΜΕΝΟ"
60 ΗΜΕΡΩΝ
1 «ΚΛΕΙΔΙ» για το ασφαῆι
στικο και την αξιοθογηση
θεωρεί ο Αθέξηε Τσίπρα5
το ηροσφυγικο. Κρίσιμε5
συναντήσειε του Εῆῆηνα
πρωθυπουργού με Ευρωπαίουε ηγέτε8 στο Λονδίνο
ΜΕΙΝΕΙ): εωε
30% σε (Με
τη συνταξει5 και
επιπῆέον μέτρα
τουῆαχιστον
4 δισ· ευρώ
απαιτεί το ΔΝΤ
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ η
αηεῆευθέρωση των
και η αρση τη5 προστασία8 τηε πρώτη5
κατοικία5 απο του5
ηθειστηριαομουε
ομαδικὡν αποθυσεων
ΒΕΡΝ|·|Σ|·|
"ΑΡΑΛΥΕΙ η
οικονομία. Μπθοκα
διαρκεία5 στα εθνικε8 οὁουε και κύμα
κινητοποιήσεων
απο συνδικάτα
και επαγγεθματίε5
Θ ΣΗ. Ο, Ιθ,ΜΙ.“&|Μ ΗΟΒΒΥ
ΟΛΓΑ κΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΙ·Ι
ΤΟΥ ΑΛΕκΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
«Αν τι κυβερνιισΠ δεν
είναι σε θεσιι να ασκιἰσει
«Η Παραδοσιι της εδρας σε
ΠεριΠτωσιι διαφωνίας είναι Παω
υποχρεωση του διαφωνούντ0ς»
ΣΕΛ. ΙΟ·ΙΙ
  ΔΑΣΚΑΛΕ Ξ “
 έ πογ ΔιΔΑτκετι
τα. Ι8-23
χώρε5 τη8 ΕΕ., αν και
κατηγορούν την ΜΜΜ. ·
* ' είναι αποῆυτω5 ανέτοιμε5
να αντιμετωπίσουν το
μεταναστευτικὁ προΒῆπμα
τον δικό της θεσμικό
ρόΗο, δεν εκει Παρα
να αΠοΧωριασει»
ΣΕΑ. Ι4·Ι5
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
του Κωστα
Χαρ6αθεῆῆα
Και ο Γιωρνοε
Λιανηε
ΓΡΑΦΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
θΕΑΤΡΟΥ
σε κείμενα
του τρομοκρατπ
ΜΒΜ Ξηρου
ΣΕΛ. 38·4Ι