Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Veto για τους διορισμούς από το κουαρτέτο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΝΙΝΜ'ΜἩ| "ΜΝ
ι7··;.^|¦3Ι-.““
Λ -ι4ι?Η
Ο Τσυτ'ρα8 να
ο Μεταρρυθμἰσει5 για το συμφέρον των Πολλὡν ο Δεν με εκφροΖε· η θεωρια του «ὡριμου
φρούτου» υ Αν η κυβέρνηση τιέσει. θα Παμε σε διερευνητικέ5 εντολὲ5 και μετα σε εκλογἑ5
· Ο μονοε Που αισθύνεται αυειλἡ απο τον Παρουσία μου ειναι ο Πρωθυυουργοε - κι ισ η
Παμε σαν Πέρυσι για νέο θρίλερ
ΤΟΠΟ ΠΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
απο το κουαρτέτο
ΕΚΤΟΣ Λ"Ο ΤΟ ΛΣΦΛΛ|ΕΤ|ΚΟ |'||ΛΝΟΥΝ ΝΑ' ΤΟ ΚΟΝ'Ν|ΛΤ'ΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΡΜΑ:
Με τα «ξαδέλφια» και του8 υμέιερου8 δεν τυρεὶιε τον υαογραφύ οσε στο μνημονιο - Σφοδρέ8
αναδρασει8 για το αλλαγέ8 στον ΕπαροΜΑνταγωνισμού, στον Κεφαλαιαγορύ, στο ΕΣΡ και τη ΡΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
ΗΜΜΜΜ
ΣΥΝΤΑΞΕ'Σ: Τ| ΛΕΝΕ Ε.Ε.-ΔΝΤ
Χαοε ΧωρἱΖει 'Π8 δύο πλευρέε - Ειναι
λαθοε και ο αρχιτεκτονυαὶ του σταυρατοε. Δεν μπορει το Συνταξιοδοτικο να
έχει αναδιανεμυτικὸ Χαρακτύρα - Να
μειωθούν απο τωρα οι αΠοδοΧέ8 των
συνταξιούχων
Τα μΜ6ιιο τω·ο οΜ· θα ιο' Βρειτι
στο ΜΝ του ακου Μ Μ·
Δείτε με το ΟΕΜ χωρῦ: χρέωση του:  -"|   
Με ευρο· 'ΑΝΝ στο 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΗΤΑΝ
ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ
ιἔἔ·ϋ
Ξ οΝ° "
ΟΛ ·Τ|Ν|ΞΟΥΝ· ΤΗΝ ΛΟΝΝΛ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΑΣΤΙΑ
οι μετανύοτεε
Παρα το ταξικο κύρυνμα του Πρωθυπουργού,
8υ1λέγουνγιο θα 8ροι ΜΑΜ στρατουεδο
στον υερτοΧύ Ασπροπύργου, Διοοὶων, Μου
· Σω. “47
ο ἱΛΠθ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΦοροΜτογΜεΜΜ
ῦ έσουρε
για το έΘ
' _ η
.- υ ρου
Ενω δεν δινουν ούτε ψιχἱα Πιο 
σε σναγνωρισμἑνου5 καλλιτὲχν _
ΕΟΝ|ΝΟ
Θεατρο ΤΟΥ
ΠΛΡΜΟΓΟΥ
· ΣΕΛ. 36-38
. ΣΕΛ. 6-7
Ο «αΜ8» . ΣΕΛ. 46-47
τυο Μέτωπο
θέσει που ένδυσε
450 Ελληνίδε8
Με έστυνε το δουλεια μέσω Ιοιοπιετ