Πρωτοσέλιδο Αυγή: 1 θεμέλιος λίθος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ετα _
ότι · Η ΑΥΓΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12506 ΤΙΜΗ: 3 ε
'Με αξιολογούν οι :ξ ά Αλέξπς Τσίπρας:
ποδιτεε τιιν οικονομία, · ο 4 Συνεχίζουμε
το ασφαδισακο - ~ τπ μακπ απο
και τιιν εκλογή του ' _ 'έ καλύτερες θέσεις
Κυριακου Ματσοτακιι
· 12-13
Η κυδέρνιισιι του
ΣΥΡΙΖΑ δεν σκοπεύει
να Ξεπουῆιιοει το λιμανι
Γράφουν στήν «Αυγή»:
Νίκος Βούτσπς, πρόεδρος τπς Βουλής, Πρέγπορ Βίζα ιδρυτής του κόμματος
τπς Αριστερός (Με Ειπ1<ε›, Μανόλπς Γλέζος, Σταύρος θεοδωρακπς, επικεφαλής
του Ποταμιού, Σπα Κέλερ, ευρωβουλευτίνα των Γερμανών Πράσινων Παναγιώτπς
Λαφαζανπς, επικεφαλής τπς ΑΑΕ. Αριστείδπς Μπαλτας, υπουργός Πολιτισμού,
Μάρκο Ρεβέλι, πολιτικός επιστήμονας. Δπμήτρπς Παπαδπμούλπς, αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παναγιώτπς Ρήγας, γραμματέας τπς Κ.Ε. του
ΣΥΡΙΖΑ, ΜΜΜ; Σπουρδαλακπς, πολιτικός επιστήμονας, Γιώργος Σταθακπς,
Το τρία «κῇε'δ|ἡ» υπουργός Οικονομίας, θεόδωρος Φέσσας, πρόεδρος του ΣΕΒ, θεανώ Φωτίου,
το" 6'°ῇὁγ°" · 8 αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλλπλεγγύπς Σω· 1541' 43
_. ` 
«Στις 18 φιλελευ- “έ · 
θερ1σμὁς»
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΑΡΜΑ· μ |
 Τρομοκρατια ειναι να
ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μ“ωοτ“Πς έχει ρεύμα θεωρείται επικινδυνοε ένα5
πέραν του πολιτικού του χώρου. Θα έ
: λεγε κανείς ότι ένα σημαντικό κομματι θεατρικ05 Χαρα ΚίΠβΟ$ · 53
Παει το περιοδικό ΞἙἑἔἶἑἘἰἶΖἶἴ2ΞἶἴρἶἔἔἑἩἔ Το επικίνδυνο παιχνιδι με τα Σένγκεν ·
ί' "°'6εΙ° και κοινωνία»  Οι πιέσεις τπς Κομισιόν, τα σκέδια τπς ολλανδικής Ξ
4 > Ι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Προεδρίας και οι ωνωζόμενωΜγμοἱ στο Αιγαίο  ων Μ
   ¦ Γιατί αυτό; π Ε.Ε. των «Ζδ» προσπαθεί να φορτώσει ΜΝ των ΕΜήνων
9 77ι ι09 015103 Ξ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 έ ν «ΜωἩζο“ρΠ” στην Ελλαδα Ι 5' 46' 47 Ξ Εβραίων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα