Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΡ. (ΞΒΟΙ]Ρ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΙ”ΚΟ Ο 24-25
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ · 7 
Ξ Ο '3 ΕΜ. ΠΕΤΡΕΜ|Λ · Β
Καλώς να ρθει έ `ἐ# ` Η Κρτ1τών Άρτος Ιρανικό ενδιαφέρον
το... δολάριο! Ξ  ανεβάζει τον ΠήχΠ για εξαγορά
ΕΤ 3οοΙ11
Τώρο οι· 'Με
στις οθόνες σος!
Μόνο στο
ΝΠΠΞΒ[Σς
ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Έτος '9ο . Αρ. Φύλλου 932 ο 29 |σνοοορἰω -ΖΦεβρωορίου πιο . €ι
ΗΒΟ ἀογ
ανννν.εντο268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΙΤΑΝ · Ζ ΝΕΧΛΝ$ · Ζ Ρ80Ρ|ΙΕ · 7
Ρ|ΕΒΛΤΕΧ · ΙΟ ΗΜ · 22
ΕΙΣΗτΜΕΝΕΣ: Τι ΒΛΕΠΟΥΝ 11 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑ Το 2016 ο 11
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ Μ ΔΗΜ
ΜΙ ΖΩΗΣ
Ο Τἐ;Μέ :Σ
· Μα μ ._ Μ το. ι ω · .
! η _ · η ·.   . Π θέ :Ν · 
ο4 · . - 
||  | . . - Δ .;-ΡΞ;1_Μ;.;εεΙ.ω
771108 ΜΜΜ Το ΕΠΕΝΔΥΤ|Κ0 ΕΡΓΑΛΕ|0Μ