Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φόρος έως 50% στα εισοδήματαRecognized text:
"ο σπουδαιότερα βιβλία
του Ν
Πο: ΟΙΑ
_ι' ΟΗ
ω ΠολινΟΙ° .
Βίος κ Ζορμπσ
ω" ΑΜΘ· ..
Αυτή την εβδομαδα: Ο Νγεμόνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20197 - ΕΤΟΣ 690
Ι|||||||||||||ί'|||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||ί|||||||||||||||||||||||'||||||||
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΝΝΣ
Δεν ψηΦπω
τριπλασιασμό
των εισΦορών
ι ›Μήνυμα του βου, λευτή του ΣΥΡΙΖΑ:
«Να αξιοποιηθούν
ὲἔΡΩ·ΗΜΕΡΗΣιΑ
'|'Α ΣΕΝΑΡΙΑ τικ τι:: κιιιΜΑκεε παν απ τεχνεσνπ
Φόρος έως 50%
στα εισοδιιματα
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕ... ΕΟΝΟΜΕΤΡΟ _
«Γκιαούρηδες»
κατά «απίστων»
στα ελληνικό και
τουρκικό βιβλία
Μία Φαραώ μελέτη της Τωρ
κόλας καθηγήφιας ΕΜ 0ζσου
έρ για τα χαρακτηριστικό του
«Αλλού». Πῶς παρουσιόζσπαι ·
Μες και Τούρκοι στα παιδικό ' ~ γ ·
βιβλία μυθοπλασίας Μ 55   Μ
-Με ..Ο
`/ ιἱι¦  | ὑ ΙΜ .
ἰ- σ-Δὅ#'-.'*; 
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 30 - 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΤΙΜ" 3,5 θ
|||||||||||"||||||||||ί|Ι||||||||||'||Ι||||||||||||| ΉΜ.Μθῇ5ΙΟΨ
οι 153 βουλευτές.
Οχι στις αποΦόσεις
της παρέας» επ. 15
Είμαστε με
τους Ελληνες
της πρσκοπής
' · ›0 βουλευτής της
( ΝΔ τονίζει ότι «το
κόμμα είναι ετοιμοπόλεμο για να γκρεμίσει τον λαϊκισμό
του ΣΥΡΙΖΑ» Μ 14
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
Με Φσβίζει
ο διχασμός
της κοινωνίας
ι ›«Ιστορικα ολέθρια
; αυτό το άτυπο εμΦυλιακό, ψυχροπολεμικό
ἶ κλίμα στην Ελλαδα».
επισημαίνει ο γνωστός
' σκηνοθέτης Μ. 17
Μ Τα σχέδια του υπουργείου Οικονομι
κών για τη νέα Φορολογική κλίμακα
έ· Κατώτερσς συντελεστής 10%-15%
και ανώτερος έως και 50%
Μ ΑΦορολόγητο όριο 9.550 ευρώ, αλλά
μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους 
Μ Στόχος. να αυξηθούν τα έσοδα από
τον Φόρο εισοδήματος κατα 150 εκατ.
Μ Η ανακατανομή των Φορολογικών βαρών και ποιοι επιβαρύνονται Με,
Το βασικό σενάριο για τη Φορολογία
 ὁ κωανΜμεΜΜΜπΜ 
^ ΑΜ :
πχ. έως 5.000 ευρώ.
ΜΜΜ.ΜωΜ γ
συντελεστές
από10%-15%έωςκω50%
για εισοδήματα ανω
των 50.000 ευρώ.
, ι ν· . «Αποικἰα»
Χρέους και
«(ΙΠ0θΙΙκΠ»
ιμυΧων;
ΔΙΠΛΟΣ κίνδυνος Οκτώ σε
οικονομία και ιιροσφυγικό.
Φόβοι για ανεξέλεγκτο σπι
ραλ πολιτικών, οικονομι
κών και κοινωνικών κρισεων στον Ελλαδα Μ κι·
ΣΕ ΟΟΛΟ ΙΟΝΙΟ Ν ΑΙΑΝΡΑ|'ΜΑΤΕΥΣΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Διαλό5 κίνδυν05 για
εισφΟρε5 και συνιοξει5
Μειώθηκαν 5 δισ. τα έσοδα του Οι αποδοχές στο ΙΚΑ
ΙΚΑ από ασΦαλιστικές εισΦο- 13334
ρές. Δύσκολο πείραμα η αύξηση εσόδων. καθώς οι εισΦορές
συνδέονται με διαρκώς μεισύμενα εισοδήματα κι» ο
12212 10.912
' . 10320
Μ ΜΙΣ ΜΒ 2014
ΤΙ 2ΝΐΝΣΑΝ ΟΙ Ε"Ι|(ΕΦΑΛΝΣ ΛΕΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΡΟΝΟ5
ψήφ05 εμι·ιισιοΟύγτι5
απο ξενου5 ειτεγδυιε5
Ο μεγαλομέτοχος της Ευι·οοεπκ Πρεμ ¦ Τ;
Γουατσα, ο «γκουρού» των αγορών Τζον Πόλσον και αλλοι οκτώ
ίυιιό8 τπεπεαει·5 στον Αλ. Τσίπρα.
Ζήτησαν πολιτική σταθερότητα
και μεταρρυθμίσεις ειναι