Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
μεγοῆιπ-δτι·ιῆἡ επιστροφή ατομο
"ΡΓΜΚ° ΚΑΙ - 
ΚΑΡΑΓΙ(°ΥΠ"
Β"Ε|ΡΕΥΠΑΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤοιΧΗΜΑΠκΗ 8 ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
| ·ΤιΜΗ 1.3ο€
γ· Δρ. ΦΥΛΛΟΥ 2636
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ιΛΝΟΥΑΡι0Υ 2016
Πῆπρὡνει το ντέρμπι κορυφπ5
τπ5 Μπαρτσεῆόνα με τπν Λτῆέτικο
Προετοτμόςετοτ μια· ·
Τρ το τον 
Βτγτσφαντες! 
τ «Πετόει» ο Στρσμστσόνι που
πΒεῆε ποῆυ τον Αργεντινό
› ά· Μ το
ο Σκέφτεται τον καΒιέρωαπ
ΜιῆιΒογεΒιτε-Ζντιέῆαρ στα χαφ
Μ ΜΜΜ
ΛΙΜΝΗ' ΓΙΑ ο
ΜΠΛΓΡΛ Φ"
· Αινιγμοιικο5 :Ξ
ο τεχνικόε του 
Οῆυμπιακου
ο Σούπερ κουπόνι με φσυῆ αγωνιστική και σε Εῆῆα6α,
Γερμανία, |ταῆία, Γαῆῆία, Με και αγγῆικό κύπεῆῆο 4 _
_ · Προτασει8 για καθε πορτοφόῆι, συστήματα για ί
μεγαῆα κέρ6π, “Με και προγνωστικά χαμπῆού ρίσκου
| ΕΒΏί£_Ἡ /[ίΞΔΓἰ Δ”
ς Ϊ ο Σουπερ τετραδα
ἔῖ @Ξ
πέρασε τον
[ ι 1 .· 
'ο Με οικω
Τετάρτη, τι προτείνει
Ο  γω °"μεΡ°“·
"'ο... κ
· Τι ΜΜΜ οι δυο τουσ
ΝΑ στα:
παικτΛΜ;
ο Η απορία
του ΣσΒΒί6π
στου5
συνεργότε5