Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
“κι ιιιιιιιι το... Μιιιιιιιιο
τον τι·ιιιιιιιιιιι
οιιιιιιιιιιιΡι πιω
ιι «Μπίστι»
Χωρί5 καρτερ που μενει έξω , , ο
· με ίωσπ, Μια ντεμπούτο με το  ,ς ή ¦
/ “Πω ο Πει· ΜΒΜ ΜΠρΑΟγΝ Προσπαθοον για ο,τι περισσοτερο
μπορούν οι Αργεντἶνοί, αλλα@λα
.Ἡ ασκολαε_θ
ΣοΒΒοτο 30 'ονουοριου 2016 / Φυλλο Ί 094 (2294) / ε 1.30
ιινιιιιί για τον ΜΠΑΡΙ!
Μπερ6εμενπ π περίπτωση του Ολαναρε και δύσκολο
ο βρεθεί ακρπ ω8 τπν Δευτέρα ο Η ΑΕΚ προσπαθεί να _
κλείσει τον θπριὡ6π Τσεχο φορ τπε'|νγκοστανλντ _ ω ακραίο επιθετικο τη ΛΜιἔρίο
ὁ τσεκαρει ο τεχνικό τπ5 ΑΕΚ
Βἔἑι Ίι
Σχόλιο του ΤΔΣΟΥ ΤΣΛΤΑΛΗ
 _Μεζ7ἑ στα .ΜΒ ῖκΩτσϊ·εικριθ.η.κέ
ιΠεριβαλλοντικἡ Μελέτη για την πιο οφιΥαἔ! Π.
ί “κι ι.··