Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡ08ΛΞΨίΜΗ η πασα.
αποοείχοηκε ενω" ηεία
για τη αβασίηισσα· στο
οεντερο ημίχρονο. απο
Ι τη στιγμή μαηιστα
ο Θρυπος έχασε και
. πιο ΞεκιΜΗΜπ χαρη ι ή
στη' Μα6ριτη 84-72
στην είαοοο τον Μεση και 29- _
33η στα 'Η' ΜΠΕ' ΗΕθ¦ΐ0 ΜΜΜ( Α0" σε”
,. οι Καοτιπιανοι με,"ένσ|-:επιμέρουο 4242 έκπει·
η σαν το ημίχρονο 43-55 κοιταω β' μέρος έκαναν
ή "Μ Μ" “ἔἔν°ίὲἶ=ἔΜἑἴ - Μ ΜΜΜ-ΜΑΚ" “ω ΜΜΜ ν
η ΥΚ·- ~=Μ“ 98 ω", “Μ Μπα" _ ` πετοονιιο κι τεν σταματποαν ταμείων. ί
Ξ:ἑ;ε==ἔἔἔ Με το ττπι·οποΜετοο ?ΜΜΜ "'λ"ἑΦΨ°ἔ° ^°"Ε"' ω["·”
ν ΜΒΜ _¦°°”“3 σκοοαοισμα στο μεγαηιί- ' "Ρ Ψἐ"°°°>Χ^""Ρ "4 "ή Με· '
Διευθυντής Συντα|εεως: ΣτΡΑτοτ ΜΑΚΡΗΣ Η” Νίκωνα τον μα" ¦-ΞΨΡιἶῳΜ η 
7 | 7 7 η Η 3ο Θ) μηπως 
ΣΑΒΒΑΤΟ-3ωΑΝογΑΡιογ τοτε· Α.ο.π·ι5873ι °~ ' ' `
"Λ|'"Ω¦¦ Ο ΧΑΚΕΤ
Μαύρο βραου πέρασαν στη
Μαορίτη οι ανθρωποι τον
οηυμηιακοιί ο ο ίταποαμερικανος χτυπησε στο γονατο
και ήταν τέτοιες οι ενοείως. που προκπήοηκαν σαβοι ακομη και για χιαστους ο
Με το που προσγειώθηκε το
αεροπηανο. ο Χακετ πήγε
στο νοσοκομείο και έκανε
μαγνητική. η οποία έσειΕε
οιοταοη έσω ππαγίου συνδέσμου ο κατι που σημαίνει
ότι ο παίκτης θα μείνει εκτος
οραοης 7 με Φο ημέρες
Η οΛ|'Α ΝικοΜίΔογ
γραψει σήμερα ενο
σεηίοες Με. σε)
για τη βράβευση
του πατέρα της.
για το «ΦΩΣ» και
ποππα αηπα
η τπντοχοοπιι
κΑοιτιιτιι πρίντεΖη - Μαντζαρη
οέγει τα χέρια του. Σφαιρόπουπον.
που έχει παντως σαν ενθαρρυντικό στοιχείο την επιστροφη
τον Λοτζέσκι
του πιοβανι.
τον Καστίγιο και
τον Ριβαπντο στο
σωματιο του ο οεκαοχτομισι χρονων
"'ΩΡ"·¦ ΞΥΜ¦ που
παίρνει ο οπυμπιακος απο την
καήπονήι
Πρώτα αιιΙ απο να
σώσουμε ορισμένες πππροψορίες που
μάθαμε απο το πσπιί στενό οικογενειακό
περιβαΜον τον
παίκτη ο ΜιΜμε για
άρρωστο οπνμπιακο
απο τη χίο (σκι απο τη
Λέσβο). ένα ποιοί που με
τον πατερα τον ερχοταν
και στο Καραϊσκάκη απο
τη χίο. ο πατέρας τον
είναι προπονητής σε
Με" τον
νησιον
ηπἘΨ°Ή°!ἄΜ°¦ῇε Με·ΝΜι# 
“ πασιείΜΜΜΜ από” Με Ζ
-ατιτσκσοομίετστ πμ 
~ΜεΜΜκτνάΜ ΜΜΜΜ ·.
η τον;ιίτσνσπαρπγσρηΜ ·;ΜαπιΜ μ 3
η “απείχε τοχει” τον.οει τοτε η; ϊ
ῇ 1ο Γκαίταττήςσ σ;πεππκΜπε η 
. _ πειοτον πατερα τον πσιοιοιί σου ' '
είσαι ο μπαμπάς τον Χιώτη; Τέτοιο· ¦. 
1 κι ι¦|τηπέντοσπάπαβγα γενικοί “ 
ο 2ῇΙί,ορχοντισσα-κνρά _
 'Γε-του «οπτο£νειρήνπ Νικοπαίοον ` _
χ στανιάτατης.πκνρία ειρήνη είναι ί `"πππγωμένπῖεπίκρονια σπέρματι· η
οοοένεια η οποία την υποχρέωσε να απο- ονροεί¦απέκαοε επαγγεπματικιί7 '
ς βη απασχὁππσημετοΜπ:·· καιἔσντο
η ` αποτέπεοεϊτερᾶστια απο για Μ
' -:`2τπν εφημερίδα μας ~ '
Με αφορμή
τη βράβευσή του
για την ποπυχρονη
προαΦορα τον στον
τυπο από το “'ιορνμα
Μπότση». ένα αΦιέρωμα στον Θόδωρο
Νικοπαίοη
“ Γκρίτπππ:
¦ ή των" .
, ς , Χαο“τ;Ξύᾶητ
β »απο Και:: Κώστα
~ ;Νικοπακοπονπ
 ο οεοοωρος Μικοπαίοης με
' τον παικταρα τον οπνμπισκον
ί Γιώργο Δαρίβα
ο βαγγέπης Μαρινάκης με τους τέσσερις τυχεροιίς Άρη χεπιονοακη Με αριστερα). κουππ
Δονρέκα. Τασο Ανπωνίτη και ομάρ επσμπντεπαονί
, η ο ω η,
πιικσππκσηογησ:
¦'¦°"¦ ΜΜΜ". ΕΜΜΠΝΐΞΜ°Ἡ. Δ°ΥΡ!" ΚΩ' Χ¦Λ'°γΜ|(" (ΜΩ°ἑω έπεσαν τα ὅ
τέσσερα Μωρή ο Από 5 χιπιαοες ευρώ
θα παρουν οι τυχεροί ο οι παίκτες σα τα
σώσουν σε οιηανορωπικα ιορυματα
κ¦;πίεπεπκε¦ ετσι· πωπω”
Δεη ερχετπι ετοέσΑιιιιπο ι'
 ··9κ“ΜΜ· ί
Μπατίστ; ι
τι 'οο.εκανεστομικο ¦
φπρέγραμμακοιμάστε.. Με, ι
' “ηγιακ,νασείνσΜοοκ:έτοιμος 3
“τη ΆΜΜ=ποτ·τ το 
Β ς νπγαρο 'επιθετικός του 'Μοκ|τιμωρήοπκε
γ ε ` πο ονοσΜτΜοικαστη της:οιίηερ πί
ην απεμοείαςκοκκινη πονείοε κέντρα
ς κκε" χανει το ματς με τον οπομπιακο στο ¦.
αισκέκηςνατις2 φεβρουαρίου οΜπορουν '
νοΩκανοννέοεσηοι οεασσπονικείς “
ν η οποκηηρώοηκεημετανραοή ήν ί
Ξ Γιαταμπαρε'στηιεέρντερσ να εκατομ- Ξ
η μύρια ευρώ σταταμεία; γ ,οπυμηια-= ί
ι κου¦σποτο πηνία τον ανω” μέσο· Ι 3
η ~ < Επευοερος ο¦Νίκος ιωαννίδης; πηγε* "
' στηντρίηοπη` ' '- 7 
Από το 32' η “Ένωση›· έπαιζε με
δέκα. πόγω σεντερης κίτρινπς
στον Μπακακη ο πωσ κακή οιαι- γ
τησία απο τον ιωαννη Δωσε". 
7 η ι ο
| - ν“Αῳνρω“Α ηρωίνη πωΜωρ6:πΜ μ ε _
^ οι ΜΜΜ: σο Κοντονιίς σνμπεριπαμβανειστον νόμος ς ν
για το ντόπινγκοιατοΞη. σνμΦωνσ'με την οποία Με
που “καταφερεν να έχουν παραπονα και οι ουσ ομαδες
:Ἡ Γραφει ο ΦΑΙΔΩΝ ΚΩΝ¦ΤΑΝΤ°'ΔΠΚΣ ίσεπίοα 2)
|' τ:5“ωΜ““ς“
Ι ετουΣρμι·κρατςχ 1
για τον Αυηω“μ
η !;_¦νί¦“.ΜΜ ,ο ι έ __________ ψ τονπεπ ΜΜΜ ίσήμεραι: -2οή αγωνιστική
 η - |- ο ο ε ο με ο εε ο η; 퓦ο"6γ“ κι; ο ,σε εε ;  > ,7 ¦  ζ  ¦ τω , ·
Απέρριψε χθες το "σου για οτιίτερη Φορο την 4 ζ ` μετακομίσει τι ^"^κ°'"“"“· η ,. ¦ ὰ ¦ : ¦¦ ψ -- ς ι¦ ¦ “Ρἔ^ὶ Μονίμων). κ°γΜ ¦
ἔ Άουγκσμπουργκ για Φινμπογκασον η καπ :οσιεοαο “ των Μοτο ,Ξ "ΜΜΜ" ° ΠΥΡ" ή ~ ¦ ιι τΜ=Α"¦ |(¦ΡΥ9Μί Μν!Μ°ΨΦ;°"°"°Ψ ω
Η ο Στον “αέρα- ο ιαπανοος που πιέζεται απο τους ϊοεοχρονος γ η κΜ°"^"""= Ο ι 6Ψ'ἘΡ""° ?ΕΦ "Ψ Μ Ή"
ί βασκους να υπογραιμει στο Μόντρεαπ ιΜιει -· - , ατ6πε ' “ Β°“Β'°Ε8"°-“"ΜΒ| _ -ς "ΜΒ °ΡΧ'ζ8ΝΕκ Ζ" 94
η  Δ 7 ι της ενωσης ε·εονικής ~ ¦Κ©!°°,°ἔἙ°δ°°='Ω“εῳ
' καιοέμπειρος παρα- - Χ @ΠΜ9χΝ0ΥἈ$ΡΜΤ8 μ γ
γοντας γνωστοποίησε ότι ~ ΙηενοεΔκ·κο= τΠΒΠ'Ω·
αποχωρεί στις ι7 οεβρου- ί ΜΜΕ Ο :Φωτο 9ν°^ΝΜΗ
η _ ;τιπχοτ απαιτη“κίρμ η Ι
Βοηοονς τους ΓεοειπΜκΩ
 “το¦καποκαίρι αν η· - '
, , ορίου προκηρυοοοντας
Ϊ νεκρονοΠωργο ενοσ η:
“- ν 
αρχαιρεσίες για την
απο τπγκαππο η πρακτικα στων οτι ανάδειξη που προέδρου η ιΛοηνων› και επετρεπε η
ή τι η!” ΜΒΜ· Ψ$!ϋ39·Χεί . στη οιοργανώτρια της ο Ωραιε.15|μ¦;μ¦ίΝογΑ= ὶ
·· .Μ 4· ι ν Μώίῷ2£Π0ῷῇ ς η ο σεντερης κατηγορίας ` | μ ΦΩΝΗ Όι ¦ ρ ~
Η!!! ἴ ΙΜ
9 77! 108 85 Ζ 1 67 ”Φ" ° ^'°""": ΔΗΜ: ΜΜΜ" 3) τραει οΜιιτΡιιε πνΜιιτπιογ ΜΜΜ Ο ΣΜΔΛ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα