Πρωτοσέλιδο Έθνος: Παράθυρο για επιστροφή στο Δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30 |ΛΝ0ΥΑΡ|0Υ 20%
ΔΡ. ονΜοΥ: '0282
".30€
Με ονο Μι παλιο:
3.50€
ΝΑΝΤ· ω
ΩΜΟΥ οητευ επι
Δε μιλήσουμε για τα
συναισθηματα
ΠΑΡΑΜΥθ|Α ΠΟΥ ΔιΔΑΣκονΝ ΤΑ ΠΑ|Δ|Α
ΜΒΜ Το το ανο και η κασετίνα
ΡΥθΜ|ΣΗ ΠΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΛΞ|ΟΔΟΤΗθΗΚΛΝ ΤΟ 2015
Με το 'ΕΘΝΟΣ Η ΚΥΡΙΑΚΗΣ'
- Ρε·π ωκουεεε| .
θεΡὅηεντικΑ
για επιστροφη στο Δημόσιο
ο Δικαίωμα παραμονή8 θα έχουν και όσοι Το ΔΠΡόσ|Ο,θ“ μωρών να ΡΠ·σἘΡἑΨ0“ν όσο·
θ , Ι , Ι συνταξιοδοτηθηκαν το 2015 η Προκειται να συ
ερ°ΠεΨ!Κ° επιθυμουν να παραμεινουν στην υπηρεσια νταξιοδοτηθούν το 2016. Παράλληλα θα μπορούν να
φυτα | Ι Ι · παραμείνουν στην υπηρεσία του8 υπαλληλοι που θα
ΜΜΜ ΜΗου$Ε του8 προκειμενου να λαβουν πληρη συνταξη Μοχωρούσαν αυτοδικαίω8' Με
ΝΕΑ ΟΜΟΛΟΓ|Α
ΛΑθΩΝ ΑΠΟ ΔΝΤ
'ΞΕΜΒΔΜ
Μ" ΜΜΜ"
ΤΠ ΧΡΕθΣ
Τ"Σ ΕΛΛΑΔΑΣ'
Δεν ήταν ορθό όσα έγιναν το 20Ι0
για την Ελλόδα. 7313
Τσελεμεντέ5
Οι αυθεντικέε
ουνταγέ5
ιΑτΡικ£Σ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
«Ταξιδιωτική
οδηγία» γω Σε Μιλ 6ΕΤ|Δ
τον ιό Ζω £ΛΛι-ιΝικι-ι ΕΦΕνΡΕΣπ Πέντε δισ. ευρώ έΧασε
Να αποφεύγουν τα ταξίδια το ΙΚΑ λόγω με ίωσΠ8
σε Χώρα πληγείσε8 από | "Τό μ ενο κιν "Τό σὡ ζου ν  μισθών και ανεργία8
τον ιό συνιστάται στο | | , | Ι Ι | ρ
εγκύου8· 1.;".¦5 Πρωτοποριακη εφαρμογη απο ερευνπτεε του Πολυτεχνειου Κρητη3 δινει τη δυνατοτητα Τεράστιε8 απώλειε8 για το 'ΚΔ την
να αξιοποιούνται τα ατοπε5 για τη μεταφορά φαρμακων σε ασθενεί8. πιο. 25 περίοδο 20092014. 32-26