Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 «Γολγοθας» 
 αΠαιτήσεις και λίγα ·. · ~
 (για συμβιβασμό) ε
ΜΠΕ. Ι 4 
Αηεργοί . Ι 
Χωρίς... - 
αιτία!
30/3] |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 20" 6
ΔΡ. ΦΥΑ. 715
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ κγΡιΑκογ Πολιτικη α ΑοΛΗτικΗ εΦΗΜΕΡιΔΑ νννννν.ίαραρ5ί.εΕ
χάσαμε...
»ι Τα Πρωτοφανή εΠεισόδια
στη Θεσσαλονίκη, με τα ΜΑΤ κατα
των αγροτών και τον υΠουργό
Αγροτικής ΑναΠτυξης Βαγγέλη
ΑΠοστόλου να κρύβεται, είναι ίσως
η μεγαλύτερη ήττα της κυβέρνησης
εντός των ελληνικών συνόρων ›ΣΕΛ. 3
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑντεινλκΠε;
«Είμαστε
η αξιόΠιστη λυση»
θἐμιΒ ΔΗΜ. κνιειτεηκΗΞ
“Ϊ έ γ ΠΙ αα·¦ωρμυ.“ '
Οι εισαγγεῆει8 τον
κιΝΔνΝΕνΕι «ψάχνουν» ~.
(η... υγεία της ή
οι Μετα το «ξεΠέταγμα» της δικογραφίας αΠό τον α
νακριτή Γιώργο Ανδρεαδη, στα χέρια της αντεισαγγε
λέως Εφετών Ευγενίας κυβέλου, Πέρασε η δικογραφία για την «καρτα Υγείας» της ΕΠΟ › ΣΕΑ. 20-2|
Το ΚοινοΒοι3ηι0ιον
«στελνει» σηιιι του... ~;:ιῳγ .
(Α6ιαΒαοτο...) . 
(Παν)^κριΒἡ μου Βγάζει μόνη τησ τα ματια ιη8. .. ΜΒΜ νερ0Πιστ0Πσ Η μάχη
' ' Ι
 ¦ ¦ ¦ »ι Αν και η κυβέρνηση στον ΠρουΠσλογισμό του 20] 6  
έχει εγγραψει ι 80 εκατ. ευρώ αηό τα νικ, ο ΟΠΑΠ | | | Μ γρϋ>| Κοστοβόρο... . η _, , 7 _ι συνεχίζει την αναστολή του Πρότζεκτ, αφου με τον κα- έ ι. ΡΜ ΣΟβΟθΟ Προβλημα στον ελεγχο ΡΟ- 7.
σΠορ η Πρόσβαση . ·“ 7 νονισμό του «βαρουφακικου» Αντώνη Στεργιώτη η ε- ή . ' ρολονικων Κω τελωνειΟκων ΟΠΟθεσε· Η .
των Πολιτών στη Με Ρ Πένδυση «δεν βγαίνει». Αυτό βλέΠσυν οι δανειστές και " ' Η . ων έχει δημιουργήσει Π μεταφορα των ν
Δικαιοσύνη Η _ΞΜἶ' 7 χαρακτηρίζουν τις ελληνικές Προτασεις για ισοδυνα- 7 ' . αρμοδιοτήτων χωρίς... αρμοδιότητες
› ΣΕΑ. ι 7 . ο* ;_ μα ως «όνειρα θερινής νυκτός» ›ΣΕΑ. 18-19 _ Μό το ΣΔΟΕ στη ΠΔΕ ›ΣΕΛ_ γ 3