Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ στο @ρ ΜΜΜ
"ΜΠΕ ΤΗΝ
ΔΡ0Ρ|Τ|Μ
Δ “ ·
Εφτσῆτη5
στο Μαξίμου
Μετρώ ' Μ" ·
ΘωΜἔ%ἔ“ωΜ%
Μακόκσ·ΜκωΜΜωΜω
“$ΜΜ5 -. Σελ. 3-5
ΕτοτμοΖ|
διοκυβερνηση5
Ο νεοε Μ Με ΝΔ παρω
ω κ"ΜΜΚό ΜΜΜ Ιω κὁμμστ08
.ΜΜΜ ω
=Κέντρο το ΜΒΜ!"  7_9
τρώω Με, Δ
το Ασσοῆτσοκό» 
τ Σελ.6
“ΝΔ ·  μ';|φ0ω 5 ·
νο συνεργαστούν»
τ Σελ.12
.Μ Η )
Βρείτε σε συτο
το φὐῆῆο
τον τυχερή σφραγἰ8°
-7 κο· κερδίστε
Η Σελ. 2
έβγοῆον έξω τ¦45 διο. ἐ-`
:·δ Σελ. 14
Π· ΜΜΜ ΜΜΜ"
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
Δυοονεξιο|
στο γῆουτενο ¦|
ΜΜΜ τω Π _` η
που σέρνουν νστευ0εέον 63 ν 'Ή ή _| τ
στον κρεβοτοκομσρσ . “ ·¦ τ. .· η
Με τον υπηρετώ του
κῆ·νινου 6·οτωΜγου.
Μωρό:
  | νέων
.· · οροσῆηψέων
800.000
Σε μυστ·κσσυμβουΠσυε για νο 
,...υττογρσψουν το συμφωνω. έ
ΜεΜ·εσκενΜσΜ | @
Μωρού του, το υπουργείο |||| ς Ἡ Μέ. .ο
0τκονομκών ενέκμνε 2  ε“- . -.Θ
ΜωΟωρὡνσΜβή ΜΝ ~ ··
·δΜΦνΜνενΜΜωνόΜ μου”
ο· οποία... συμβουῆεύουν ________ ”ω
τον κ ΤσσκσΊόπο στο δοττρσγμσ
τεύσει5 με Με δονοστέ8. Δεν
ωΜΜΜ στα, σου επιτρέπω
αυτό το υπέρογκο ποσό  “Μι
έντονοι; “
συντοξο τωρσ
 Σελ. 1647
οιράΖουν
μ”_ ω
Τα* .
- ` ¦
-' ,-:
Ι Υ·:τον |
πῆέιστορ·οσμο
τν Σελ.13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα