Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Το ΔΝΤ "τορπιλίζει" το ελληνικό πρόγραμμα







Recognized text:
Π Η δ Ρ “ιἶἶ) ι ο 
ΕφῦιΕ ιΔΑ 
κηω.χ.ιωωιειΜο.ῳ πεΜιτπι-ι 28 ιΑΝογΑπιοΥ 20Τ6 '2709 χΡΟ.ΝοΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5όΤό η τιΜι-ι ι¦5 ε
ΠΔ. 5482? Οι Δεικτες της ημερας Γενικός Δεικτης
ΜΜΜ Ἡ _ 'Μ “θα 58
π8θχκωωοω  _ “η .................... “
. Μ Καθοδικές
πιο _π8εΜΜΜιοω γι _ Μα» ........................ .,
. Σταθερές
ΜΜΜ _ _ Μ _ 14
"Μο" "ΜΜΜ ΜΜ-Μ_Μ _ _ Με Με Με Μ 27η ....................... ._
ΕΠ|ΜΕΝΕ| ΣΕ «ΓΕΝΝΑ|Α» ΠΕΡ|ΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΑΝΗΣΥΧ|Α ΣΤΗΝ ΚΟΜ|Σ|ΟΝ
το ΔΝΤ ιιΤ0Ρ|'||Λ|ΖΕ|»
το έΠΠηνικό πρόγραμμα
Φέρεται να απορρίπτει τη συμφωνία που αποδέχεται η ευρωπαϊκό ππευρό
κ . γ ελληνική κυβέρνηση και οικονο- στική. Το ΔΝΤ, όταν ρωτήθηκε για το
¦ ·' γ_ έ* λ | Η μικοίπαράγσντεςέχουνσυμφω- θέμα δεν διέψευσε τους ισχυρισμούς
ι ά ` νήσει σε έναν τρόπο για την επί- της πηγής αυτής. Παρέπεμψε όμως τη
” τευξη των δημοσιονομικών στόχων Ηυίῆη8ιοη Ρσει στα σχόλια που έκανε
που επιδιώκουν οι διεθνείς πιστωτές.
ε Ωστόσο¦ το Διεθνές Νομισματικό Ταμε ίο απορρίπτει τη συμφωνία και επιμένει
ότι το βάρος των περικοπών πρέπει να
β βαρύνει τον μέσο Έλληνα, αναφέρεται
σε δημοσιευμα της ΗυίίὶηΒιοη Ροές
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αντιταχθείστα
σχέδια της ελληνικής να αυξήσει τις εργοδοτικές εισφορές προκειμένου να
διασωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία
σύμφωνα με μια πηγή που πρόσκειται
στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αθήνας και των πιστωτών της. Αντιθέτως¦ η πηγή αυτή που μῶησε στη
Ηυίῆη8ίοη Ρως είπε ότι το ΔΝΤ πιστεύει ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μειώσεις συντάξεων ύψους Τ5%
την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος τουΔΝΤ Τζέρι ΡάιςΙ σοποίος είπεότι οι προτάσεις εξετάζονται και η διαδικασία αξιολόγησής τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η αδιαλλαξια του Ταμείου αποδῶεται από ορισμένους στον
διευθυντή του Ευρωπαικού Τμήματος
του ΔΝΤ, τον Πάουλ Τόμσεν. "Το ότι ο
Τόμσεν διαδραματίζει έναν όχι και τόσο
εποικοδομητικά ρόλο είναι το λιγότερο
που μπορεί να πει κανείς. Η στάση του
ΔΝΤ προκαλεί προβληματισμό και θέλει
σαφώς είτε να βγει από το πρόγραμμα
ή να τινάξει όλο το πράγμα στον αέρα',
υποστήριξε η πηγή της Ηυίῆη8ιση Ροές
Ο Πίτερ Ντόιλ¦ ο οποίος συνεργάστηκε
με τον Τόμσενγια πολλά χρόνια προτού
παραιτηθεί από το ΔΝΤ διαμαρτυρόμε
Την εππηνικη πρόταση που φαίνεται
να αποόέχεται η Ευρώπη. φέρεται
να απορρίπτει τσ ΔΝΤ
-<›;( __-_- η ρ -.·,.¦_..
¦· : Ζ Ι ως -_ - Ι ε::`;·ἔ.ζ“.;;¦ι:ἶ .' : 3 μεσοσταθμικά. Μολονότι το Ταμείοδεν νοςγια τους χειρισμούς του στην ελλη, , έχει επισήμως εκφράσει ενστάσεις στις νική κρίση το 20Τ2¦ πιστεύει ότι τον
“ι | προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης διευθυντή του Ευρωπσόκού Τμήματος
' 4 , υποστηρίζει ότι η αύξηση των εργοδο- "δεντοννοιάζει"ότιδενυπάρχουν ενδεί  ΧΑ. τικών εισφορών θα καταστήσει την ελ- ξεις πως η δική του προσέγγιση θα φέληνική οικονομία λιγότερο ανταγωνι- ρειτοεπιθυμητόαποτέλεσμα. '. “ ~ τ
Αῆ.Τσιπρας: ΝΟ Νεος διαγωνισμός ε Κομισιόν: «Αρνητικη
ανταποκριθεί και η Ευρώπη ; για την ΤΡΑιΝ0ΣΕ
Στις δικές της ὁεσμεύσεις απέναντί μας Σε μεγαόυτερσ ενδιαφέρον έως 26/4
όιεμηνυσε ο πρωθυπουργός προσβῆέπει τσ ΤΑιΠΕΔ
 σπείρα» στο προσφυγικό
 Ζαν-κησντ ίισύνκερ: Κρότη
' αποθαρρύνουν τους πρόσφυγες 
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ'Τ|ΚΗ 3-5
Ο ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
Νέα όρια
όυνταξισόότησης
στον ΟΔΕ Ε
ΤΟ ΜΟΔ( σεόετό μαυρη
Πρόκειτσ8ρ
ἔιὁικΞς κςιτιηγι
Μ Τι σ,69σ€ (5
Γιατί ήταν η Μετοχή
γ της ημέρας ω. τι
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμππό
Σελ. 32-16
«Χαμηηές»
ταχύτητες
στο ΧΑ.
Συνεχής είναι η συρρίκνωση
του τζίρου Σ: τα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ξεκίνησε
η αξισηόγηση
των ΝΡι5
Από την ΤτΕ χωρίς
κεφσηαιακό πένσητι
ΕΠΤΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
ιρανικό ενδιαφέρον
για την εξαγσρό
των ΕΛΠΕ
Από το κρότσς και ιόιωτικές
εταιρείες ΣΑ ·.
Νέες επενόύσεις
400 εκατ. στην
3ετία από ΒΑΤ
Διεθνές 6ιαμετακσμιστικό
κέντρο στον Πειραια Σε κ 
”ΤΟ-26