Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νέα "γενιά" χρεών 13,5 δισ. το 2015Recognized text:
”Μελ   Σ ΙΑ ανννν_ιιιιετι8ιαηι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΙΙ|(ί)Ν(ΙΜΙΙ(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20ΙΙ)(ι - ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΩ
Μέτρα για καλύτερο έλεγχο στα
ελληνικό σύνορα ζητούν οι Ευρωπαίοικαι απειλούν μεδιετη αποπομπή
ΤΕΑΕΣΙΓΡΑΦ0 '(0ΜΙΣΙ0Ν ΓΙΑ το ΠΡΟΣΦΥΓΙ|(0 
Προθεσμία τριών μηνών ¦
στην Αθηνα για τη Σένγκεν ¦ >ἔ
από τη Σένγκεν. Χώρο Φιλοξενίας
1500αώμων στηνΑτπκή υπόσχεται
ο ίῖ Μουζαλας > σελ. 27
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
Ν|·έΟΑΟ
Πολ. Μωα.ΔβΕιΜΙ
Χ οι-ιγεμονας
ο Ηγεμ ότι ας
Ενα βιβλίο για την εξουσία την
πολιτικη και τις πγεμονίες που παραμένει
επίκαιρο μετα από 500 χρόνια
«Παραλύει» η χώρα
Διευρύνεται το
απεργιακό μέτωπο
για το Ασφαλιστικό
Ο Αποκλεισρους διαρκείας σε δρύρους
και τελωνεία αποφασισαν οι αγρότες
Ο Σενάρια για απαίτηση του ΔΝΤ να
μειωθούν 15% οι συντάξεις> σελ. 3. 6
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΣΙΠΡΑΣ-ΝΕΤΑΝΙΑΧ0Υ
Συμφωνίε5 συνεργασίαε
Ελλάδα5-|σραηλ σε 8 τομεί5
Ανάπτυξη των σχέσεων των δύο σισσν οι πρωθυπουργοί Αλ Τσίπρας
Μ κυρίως σε ενεργεια μεσω και Μπ.Νετανιύχοα Σημερατριμερης
ρές. τουρισμό και ασφάλεια αποΦό- συνάντηση στη Λευκωοία> σελ. 7
Μόνο τρν Δεκέμβριο οι απλήρωτρι Φόροι έφθασαν στο 1,65 δισ.
Νεα «γενια» χρεων
15,5 δισ. το 2015
Φ Με ταχύ τα το ρυθμό αυξάνονται
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Εφθασαν συνολικα στα 85 δισ.
Φ Εξαν τλεί ται, πλέον, ιι φοροδο τικό ικανό τη τα των πολι τών
Φ Φόβοι για ραγδαία αύξηση
των οφειλών προς την εφορία
Φ Με ποινές φυλάκισης απειλού
Μ°" Μ προς το Δημόσιο ἔἑ:ἩΞζηωΜθεσμων
Β'48 δω ευρώ  δισ, ευρω
Μ · · τα·
αΜΜ Σύνολο 2015
Μ β47
Η" ὅ ν το·
τα» - _ _ _ _ Μν_ _ _
737 α να.. Ύ
Μ _ _ _ _ _ _  _ - - .
ο_ Ιαν. Φεβρ. Μύρτ. Απρ. Μύιος Ιούν. Ιούλ Αύγ. Σεπ Μ Νοέμ. Δεκ.
νται μεγαλο-οφειλέ τες > σελ. 5  Η
Νέα προκηρυξη Μελέτη τη5 Εθνικηε Ανοιγμα στην Ελλάδα
Ματαιώθηκε «Σκότωσαν» με Ενδιαφέρον
Ο διαγωνισρό5
για ΤΡΑΙΝΟΣΕ
μικρέ5 ειαιρείε5
τα οαρίία| σσπίιοΙ5
τώρα από τα
για τα ΕΛΠΕ
Ο Το ΤΑΙΠΕΔ ανοίγει τη Ο ΜΜΜ πωλήσεων 15% Ο «Δεν συζητήθηκε η εξαδιαδικασια για την υπο- το ν' τριΖιηνσ του 2015 λό- νσρά μετοχών», αιια ντα
βολή νέων πρσσΦσρών γω τραπεᾶκών περιορισμών η ελληνική πλευρά
Πορεία πωλήσεων 2015
' 20 τρίμηνο ' 30 τρίμηνο
ΑΓΟΝ0Σ ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ενδιαφερον για
διεκδίκηση της εταιρείας από την 00800
και την αμερικανικη Ματέο > σελ. 11
ΤΑΧΕΙΑ όαση των ταμία ωπσο|ε ώστε
να περιοριστεί η ζημία. ζητούν οι μικρομεσαίοι.Λιανεμπόριο και κατασκευές. οι
πιο «αδύναμοι» κλαδοι › σελ. 4
ΕΠΑΝΗΑθΑΝ τα σεναριαγιατην απόκτηση μεριδίου των ΕΛΠΕ. από τους Ιρανούς. Η εταιρεία. παντως. δεν ανταποκρίνεται στο ενδιαΦέρσν > σελ. 9
Μεγαλη επένδυση της Βι·ίτΙε|τ Τοηαοσο στον Πειραιά Με. ιο