Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΘΑΝΑΤΗ ι ~· 3 εκτΑκτοΣΑγτο
"γ  . Ύ " ν έ _ το ΣΑΒΒΑΤΟ :Ματ
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ Το ΣΑΒΒΑΤΟ ἑ - ς ΔΩΡΕΑΝ ΣΟΥΠΕΡ
30/0" ΚΑ| ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ · γ' ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΣ· Ι7!Ξ·ἩΝ
.›< 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
Ζω 6. καθημερινή
Αθλοτικῇ
Εφημερίδα.
ωτπκκτΡατοῆΡτ
ττκΜκτκτ 7 τ
Μακ: Ψ
. . Ἡ' Ϊ
Ξ· -. Χ
τ ν. . _. . .¦ ' “ . Π
τ Γ 2 “ τ
Ρ Η Ξ - ρ
τ .Ι .η ,
τ ` ` ι
Ε_ | κ · “
. 7 , Ι ί .
' Δ ^ @3
. Ματ-κτ·
ΜοΜ·ΎΜ
ωοΜΜοΜ·Μ'
Β · _ Ο
'Μ·ῶΜκΜ.Μ έ ὅ "Ξ
 ἱ··ΜΜπ·Μ'
'|Βἱοντ·οογοΜ"
 τον |'τατομΜο·! Ξ 
Ζ ς &ΜΝΜ'οΜ ·“
Ϊἰ;_ _
_ .. . ›· .ω 4' Μ... Ϊ ΜΤ- Μ “7 ..3 : Ϊ” ”Μ" ΣΤ ._
 ίπ ΜπαλᾶΡα; 56ῶ κατγκολᾶΡ£ς ΝΕΤ!" διὰσἶἶιμτκΞρῦλο * · Β
' του Μάρκο Σίλβα! ἴΟἘήἱοτεἔτος Ντδῦὅμᾶζ ἑφττοἑνε. 
Γ..τΤ¦:3.ῇἄἰΤὐτἑγε.ΦορτοῦνὴςκαῖΠᾶΡντὅτἶἑΒἔζον=
. ““ Δ Ό ) ·- "“ Ι Β “
-7 Ἡ)
ε 1..
Δ-|(Α| ΤΑ... ΤΕΡΑΤΑ!
Οταν οι ΠΑΟ και ΠΑΟΚ οέρνονται με Ατραμητα και
Πανιώνιο. ο θρύλος είναι στους “4” ααα το... ημίχρονο
κόντρα στη 2η καλύτερη αμα6α της χώρας
ττκτκτ:ΕτΤτΞἑ 
ΜΜΜ" `
· Ό ι >
Εφτασαν έως και το .Α
ΑΜΜΑΝ Ι Α. Τ|ΚΜΜΥΜ Μ. ΤΜ | Μ. ΤΡΙΠΤΤΑΠΥ ΑΝΤΕΝΝΑ ΜΑΜΑ!
Αα ω ΤΙΜΜ Τα νέο κωμεΑὐλλκτ Μώλος στο Τα 'τα Με την
ΜΜΜ 1 ταν"ὲφτταζε'. ατηΜαὁεα .οελαντί.αταλλω Πλα | υπογραφή
αυγκροὐστηκαν μετα ΜΑΤ
Μέτοχοι τ αΤκίμπετανεί6ε Ι ΜΑΜΑ τ αγκυματὡντας ματια τ ταυΤἰλΒα