Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μ·κΡο Το ΚΟἔΠ0Ν| ΣΗΜΕΡΑ. ΣΟΥΠΕΡ ΦΠ!)
Γερμανια και ΜΜΜ!.
μας δειχνουν... το τοπιο 
π τρίο «όΧοστσ» άλογο!
Στο σημερινό πρόγρομμσ ξεχωρίζει το πσσονικό κόσεῆῆο . ΠροΒῇέψε·ε γισ σε σομερινέε κούρσεε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ & ΠΑΡΑΣκΗΜΑκΗ εΦΗΜεΡ|ΔΑ   ο Μ”
· Τ'ΜΗ 1.3Ο€
Α όησσν τον Τούντο
Ο α χηἔὅ ήΒεῆεΒ·γ·σφόν·εἑ
` , · · ὸσμσ ~ κ·σηεγ·σ τον
Λικ 9- ~μ› ε - Ι “στη Νέα Σμύρνη
- Δρ. ΦΥΛΛΟΥ 2635 ρ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ·ΑΝογΑΡ·ογ 2016 Ι
Σκόρπισε τον Αστἑρσ με ή °· γ - ` 54 -7 Χ
μΠσῆόρσ ο Οῆυμητσκόε, Ο /
. Κ · Σε Πο|ουε το έστειῆον
γ ε > χ οι Ποίκτε5 του ΣἰῆΒσ...
τρόμσξε τουΞ 9 '
 “ β · ·- ` ο Μονσὁ·κή Πορηγορισ
σντΙΠόῆουε του .  ' · γω την Τρ·ΠοῆΠ¦
. *ό “ . μ η σουΠερ μετογροφη
του ΤσόΒε5
| ' · Δ·
 σοΗο£ΙΛ
ΝΑ ΦΥΓΕ· «ι Η” ΜΝ
ο Ντ·Ετκο! Μ;Ξ£#
ο Ψόχνε| μέχρ| το 90' γισ κότ· κσῆό σΠό Αγγῆίσ Ο' μετσγροφέ5 στον ΠΑΟ
Ποτό η στάση Με ΑΕΚ στο συγκεκρ1μἐνο ζήτΠμο