Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΛΘ.&ἩἶΠ ΜΗ
'πως εχει πω
σε απο"
Ι : σπορ
ΠΜ" 28 |σΜιω 2οιο / Μ τω;) ι22ωι / Θ '30
η ἐΝ_ ' _ . 'ΜΒΜ _
Πρ`όχῶρἡμενεὲ οι επαφε5 με τον Α 
Μ  . . χ
συλλο_γο,τπ5·Αργεντινπ5. πολυ
κοντα=στο·να κλεισει'ο'νεαρό8 χαφ
π ΑΕΚ για να τελειώσει σε κινπσει5 που χρειαζεται μεχρι τπν Δευτέρα
ποσοστο που"
ο ΜΜΕ]
Ο όιεθνιὶ8 Τσεχοε από τον
Μπουντεσλιγκα παραμενει
ασε βασικε8 επιλογε5 και
σε ανοιχτό γραμμπ με την ΑΕΚ
Πρωτο επιπονιι
ο σωστος της
ΜΝΗΜΗ. με τον
οονειομό
να μοιαιει τι πιο
Μουνί· οροοιιτικιὶ
Το πρώτο βπμα για τπν πρόκριση στου8 «4»
_ του Κυπέλλου κανει απόψε μεσο-ολων
ο «όικὲφαλοε» κόντρα στον Ηρακλπ
ΥΜΩΝ Μ που·
ο Πει-ΜΝ ΜΜΜ
σωπΜΜωοπτοπ
ΑΜ0ΜΜΜΜ
ΜΦΥΓΕ|ΜἩΣΗΜ