Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΑΕΠΤ0ΝΕΡΕ|ΕΣ ΛΗΜΝΟΥ" ΠΑ Μ 'ΗΗΕ' ΣΤΑ "ΜΗΝΑ Ο Β|Γ|ΛΦΛΝΕΣ έ 0 ΠΜ ΔΕΝ ΜΜΕ ΛΥΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤ|
 Ε ¦ ι 550 σο ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΥ ΜΡ0Ν||ῖ0Υ
3: ί;ἑ Ρ . #/.
σ ' Για 35 χρονια θα ιιιιονοαψει. οιιω5 «κλειὁωοε σ μετα την αφιξιι του μανοτζερ του ρ
3 'κωοτοσλοεγ<<ΜετοησαμετηνεηιΘωμιοτΟυ Ποικτιι› Υ κοτογγελιε5των“προοινων“οτιωπιιωεοχεὁιο
Ι  μ, ρ ή ὁιακοπΠ5τασαγωνα
Ό   ` η",  Ι |.ΜΝΠΛ|0ΥΔΑ|ΗΣ ΠΑΡ"
”ι ι α τεΛεντΔιΔενκΑιηιΑ
- 7 _ - τιικ πλπλ:κενιι
Φ ΜΜΜ κτΑπονΣΑωκΑ “ '“ 
ΜΜκἔἶ@ ο κλινιΕι·οτ οιιικοτ οινκηιικοτ τκοι>πιτΕ τοκ στην κιι ικιΕιτΕ οΕτιι τιιικ Μι
ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΚΡ|ΣΗ
' Στην Τούμπα θα κριθεί το
εισιτηρια με τον Δικέφαλο να έχει
προβαδιαιια Π Στη θεσσαλονίκη , ¦ ¦
σήμερω χωζΠ¦ωῖοΞ' ' Παρασταση αποτον Ντουρμαζ.
το καλοκαίρι ο Μηοκασέτα5 ΠΜ δύο τὲΟμΠἘΠ ΜΠΕ
και Φορτοι)νη5. 
ο ΤΟΥΝΤΟΡ ΑΠΔΝΤΗΣΕ γκοΜρο σε '
ΣΤΟΝ ΜΠΕΡΝΠΑΤΟΦ οηὸ τον Πρωτο ὅ ¦:
' Πολύ καλώ έ *
”Μ @ οποτε χρειαατηκε¦ 
ο Καπίνο
Ο Π|Ο ΛΑΜΠΡΟΣ... · Αηοθὲωση °“
ΑΣΤΕΡΑΣ για Σίλβα .
' Για Ι .5 χρονο υπέγραψε
ο Τσοβεε στην Τρίπολη ' κλείνει Φ Φ
τον Φερέιρα ο Παναιτωλικ65
Π Πήρε τον Φαγέ η καλλονη
ΚΑΤΑΘΕΣΗ |  · ·  ; ,ν ;
ψνχιιΣ _ ί η' κ : Θ .,
Ο Αρηε νίκησε 73·63 την Αλμπα ' ¦
και παρέμεινε ζωντον65 ί Ι |
Μ Ο) = . .Σ
ΒΑΣίΑ|ΑΣ... ν  “ "
ι'/ Ι
23282;) Θελει ·ι·ι-ι ΜΒΜ: ΠΔ τοπ ΜΜΜ τελικο
ο ΑΣΕΔ πέταξε εκτοε κυπέλλου Φ "82
τον νταμπλοὐκο Μακ
ι¦ἱ?.ἶ ~¦'  ὰ