Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Α"· ὅ' '·
ο 8,? ,
ν Ι '3 / · Ψ
. · ' Αποφαοιαμενο£ χμ ; για καλό σκορ τ` | 9
.Π Κ · Δ Δ Δ Δ
“~·_,ἔ.7π   ζ· Π Θ ] Δ
`·'= , ·%Αὶῷ›` Η". ὰ Δ* η Δ '- ' ' ῦ/ , · η ·
,  ἐΕΠοΜεΝοΣ  ο Ο ο = Δ ο >
1 μὲ  49: ›Δ"3=“  Χ -> ζ · · ο · ε
 η Η
. ο  8η! '1
 ετο“;πΑοκ ····-··=··Ξῳ4Ἡ 
 . . εφη ΣΤΗ Ν.εΣΜνΡ 
ο 5 _ ,γ
Ύ'.¦ “ ”Ο μ- ω'
“γ χ σ .ΝΒ . ,η ε  |
'ω “ Μ ) Δ Ι η Κι 'Ϊ μ - Ζ | ρ > # ' .ί 
_ Μ““Όἑ Μ'>48 |: ε Ητανχθες στη Ν. Σμύρνη, πήγε στο ξενοδοχείο
ε, ΣΧ_0Λ|Α.`ΦΩΤ0
για τίτλους Δμ:=Ξἑ'ἴ Ἡ(
ΟΣΕΛΆ3
/^` ο
ρ ¦ ς
7 . _ Χ "
¦ ·` . ' ε #
. >ἑΑ?Μ/
να | η
Ενισχύει ϊην αμυνα Η ΗπρὡτηἶεΜε Λι¦ Γιαμπλον6Κι με Γ. Παραοκευάἱδη
Ϊ.;_ὶ¦¦=¦€ β ”τ . . ι· Δ · :·
η β4ἶ διὶ `> ` ῦ ν ή ο “
 ` χ  Ο
| · '
:ὴΕ:Γ! 
7 η Ι
ἔ_ μὲ
7 ε `“ 1 ωνω;ἐ πεἴμΜἔ- "ΡὡΤ°χ°βὸΥελ° . 3· οΣΕΛ!ἔ6-3ϋ ” Σ @Θε ί Έ ' ¦
Η ΡΩΤΑ !ΑΤΡ! ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕ|Σ ΚΔ! ΜΞῖΔ Υπο ΓΡΑΦΕΣ  Η ' "
/“. “77 · ' :ἑὲ?““αἩκ “`!¦ Ή! “ / ;' ο
' ¦ . ¦ οἱ ,
¦ ο Η, ο η μι! απο
Δ Δ · ν ι : ι 1 Δ
Ἡπβροῶσδ
και τη διαφορα
αλλα“.
¦φ> `
Ντε Ἀ . “η 
ο ΜΜΜ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα