Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Κοίτα ποιος μιλάει!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝῖ'|(|
; Α κύμα και -< λευκό ια 'Οσκαρ
ειναι Πόντο ιιιιό...·κρωι'›
; Ε ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ|ΚΗ |Α|'|ΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.ιοροΜἰΚἱ.ει ιιικιιιιι 28 ιΑιιονΑΡιον του χ Μια 2€ ο. Μι
Κοίτα ποιος μιλάει!
Ενισχόουν με 55 διο. τις ουντόξεις, αΜό από ετιός ζατόνε ρήτρα τικόενικοό εΜείμιιατος
'Εχουν 124 διαφορετικό ταμεία, αΜό από ετιός ζιιτόνε να ιρτιόεουιιε ένα για όῆους
Ενισχόουν συνεχώς το δικό τους κοινωνικό κρότος, αΜό στην ΜΝ το καταργούν
ΔΗΛΑΔΗ
εεε αρχισε
ΝΑ· 8
Με ΣιΝτΑΞιοΥΧαΖ ΣΑΣ  ., . ¦  κ ¦
κΑιΞΕΖκιΖεΤεΜε έ· -· _   κΑιΥεΡιΣ
Δ·ΚοιΖ ΜΑΣ; ς  .  7 κ ς ΣΑΛ·α
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΜΑ - ιιΑΣοκ β 5, 12
Τα Μ·
οι κόντρες και
τα ΜΜΜ
Με Μος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα