Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3197O • ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η πρόταση του δηµάρχου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, κ. Άρη Βασιλόπουλου για να
διασφαλιστεί το δηµόσιο συµφέρον στα έργα των δήµων

∆ωρεάν
παρακολούθηση
διαδικτυακών
µαθηµάτων
ενισχυτικής
διδασκαλίας

Σε µαθητές της Αγίας
Βαρβάρας και του Κορυδαλλού
ΣΕΛΙ∆Α 10

«Γαλάζιες»
ευχαριστίες

Επιστολή προς το ∆ήµαρχο
Αµαρουσίου από το ∆.Σ. της
∆ηµοτικής Τοπικής
Οργάνωσης της Ν∆
ΣΕΛΙ∆Α 3

Τα ...πάντα όλα
για το 2ο Λύκειο
Μεταµόρφωσης

ΜΟΝΟ ΜΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Γ

ια να διασφαλιστεί το δηµόσιο συµφέρον στα τεχνικά έργα των
δήµων θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους δήµους να προσλάβουν προσωπικό στις τεχνικές υπηρεσίες ώστε να προχωρούν κάποια βασικά έργα µε αυτεπιστασία, αυτό τονίζει σε ανάρτησή
του στην προσωπική του σελίδα σε µέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο δήµαρχος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, κ. Άρης Βασιλόπουλος.
Χαρακτηριστικά, ο δήµαρχος τόνισε: «Αν λοιπόν θέλουµε πραγµατικά
να διασφαλίσουµε το δηµόσιο συµφέρον, πέρα από την εξασφάλιση
της διαφάνειας στις διαγωνιστικές διαδικασίες και τη συνολική αλλαγή
της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η
δυνατότητα των ∆ήµων να κάνουν µόνοι τους τα τεχνικά έργα που µπορούν και πρέπει να κάνουν. Να δοθεί η δυνατότητα στους ∆ήµους να
προσλάβουν προσωπικό στις τεχνικές υπηρεσίες ώστε να προχωρούν
κάποια βασικά έργα µε αυτεπιστασία και να πληρώνουµε µόνο την προµήθεια των υλικών και να δηµιουργηθούν διαδηµοτικές συµπράξεις.»

ΣΕΛΙ∆Α 9

«Ναι» από τη
Ρ. ∆ούρου για το
γήπεδο της ΑΕΚ

Το πρώτο µέρος της ανακοίνωσης της παράταξης «Ελπίδα
για τη Μεταµόρφωση»
ΣΕΛΙ∆Α 13

«∆εν πληρώνω!
∆εν πληρώνω!»

Το έργο του Ντάριο Φο
παρουσιάστηκε στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Πεύκης
ΣΕΛΙ∆Α 14

ΣΕΛ. 3

Στη σηµερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής θα τεθεί
το θέµα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στη
Νέα Φιλαδέλφεια και η εισήγηση της
Περιφερειακής Αρχής είναι θετική.

Μάχες, διαπληκτισµοί και διακοπή...

Εκρηκτική ήταν η πρόσφατη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Παλαιού Φαλήρου,
όπου ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για το Φάληρο», κ.
Βασιλείου, επανέφερε το θέµα

που έχει προκύψει στην δηµοτική βιβλιοθήκη, µεταξύ υπαλλήλων και υπεύθυνης, µε τις εκατέρωθεν µηνύσεις για την κατηγορία πλαστογράφησης πτυχίου
ξένης γλώσσας.
ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα