Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ τινιιιιτιίιν 
στν ως" Μινύων
Δ1αέιστε ακό α...
| Η-πθημαρινὴ Μια ητικὴ Εφημερίδα
· Τήν απαλλαγή του Χ. Ρίχτερ
πρότεινε ο εισαγγὡέας σὺ.2
· 'Ταμοιπλαφιήδα 2016" από πι Δω
Φουσκωτών Σκαφών Χανίων σὺ.10
· Καθαρισμός και διαμόρφωσή
παραλίας Χσνολσσλού σῶ8
· Αύριο νο Πανεπιστήμιο των Ορέων
στον Δήμο Πλατανιά σὺ.6
Δημήτρας Τσοβόλας σελ.4
Κώστας Λαπαβίτσας σελ.5
Νίκα Λαπνόκιι σελ3
Παύλος Πολυχρονόκας σελ.4
ιι όπως
"τινων"
πως τιννιιννς
τιις κνιιτιις
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ννς Διεννιις
νιννωνινιινς
νιιι τιιν στα
ιινινιιιειιι
Σννιιντιινεις
ϋιιιιιινιινν Χννιων
................. .. Μωβ
ΤΙΜΗ Ο¦ὁΟ|Ξ 
νννενν
Π "ΜΚ" ΕΜΠ
ννζιννς
τι· πινω
σελ. 3.8.9.11.16
ιιιννιι νννιιινννιι
τις ΑΝΕΚ, ινιιννννς
Αιτιννντιίιν ιινι νιιιζνντν
σελ.16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα