Πρωτοσέλιδο Αυγή: Μετάθεση ευθυνών για το προσφυγικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.εν8ἰ.8τ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ο Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 12504
Μεταθεσιι ευθυνών
για τσ προσφυγικσ
αναδεικνύει το ανθρώπινο
πρόσωπο της Ευρώπης.
Δεν έχει σήμασἰα
γραφειοκρατες στις
Βρυξέλλες το κατανοούν
ή αδιαφορούν
Ι Η Ελλάδα
αν καποιοι
..  ί Μή:: · -ο ή.
τοπωκόΜ'ΜᾶΜ όμπνεΜ.
ανάμεσα του· δύο παιδια. από το κθεσινό νωόγιο στήν κι»
ς · Τήν ώρα που πολλές ευρωπαϊκές Χώρες
κλονίζονται στο εσωτερικό τους και μόνο από
τήν ιδέα να δεχτούν μερικές χιλιαδες πρόσφυγες στο έδαφός τους, ή Κομισιόα από πιν
πίεσή αυτών των Χωρών αλλό και ακροδεξιών
δυνόμεων που θα προτιμούσαν να λύσουν το
πρόβλήμα πνίγοντας τους πρόσφυγες στο Αι
νών για να ελέγξει τα σύνορό πις ώστε να μήν
αναγκαστούν οι όλλες χώρες να τα κλείσουν
αναστέλλοντας ουσιαστικό πι συμμετοχή πις
Χώρας μας σπι Συνθήκπ Σένγκεν. Σκολιόζοντας. από το Ισραήλ. πιν προειδοποίήοή πις
Κομισιόν ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «ή
Ελλάδα έκει αναλόβει δεσμεύσεις που έκουν
επόμενο μήνα. Μένει να φανεί και αν ή Ευρώπή θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις πιο.
Τόνισε δε ότι «είναι σήμαντική τι συνεισφορό
τής Χώρας μας σπιν Ευρώπή. καθώς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ντροιήόζεται από τις εικόνες των νεκρών παιδιών στο Αιγαίο -ασκέτως
αν κόποιοι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες το
γαίο. παρετε σπιν Ελλάδα διορία τριών μή
5°/ο- 40%
προχωρήσει και θα είναι απολύτως έτοιμή τον
κατανοούν ή αδιαφορούν». Μ 4-6
κῆιμακωτε5 εκπτώσει5
στα ασφαῆιστρσ των εῇεύθερων επσγγεῆματιών
Η πρότασή τής κυβέρνποπς για έκπτωοπ 40% αφορα εισοδήματα έως 1 5.000
ευρώ. Από εκεί και πανω, έως τις 50.000. το ποσοστο τής έκπτωσπς
θα μικραίνει κατα 5% ανα 5.000 ευρώ εισοδήματος
Προωθείται ενεργειακή
συνεργασία με το |σρσήθ
, Μια μέρα πριν από πιν τριμερή με πιν Κύπρο. Ελλαδα και Ισραήλ έθεσαν τις βόσεις για ενίοκυσή μιας ευρύτερής οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας που αφορό πι συζήπισή για δήμιουργία δικτύου μεταφορός φυσικού αερίου σπιν Ευρώπή μέσω τερματικών
σταθμών σπιν Βλόδα και πιν προώθήσή τής
καινοτομίας. Ο Αλ. Τσίπρας τόκθήκε κατό των
εποικιομών υπογραμμίζοντας πι βούλήσή τής
Μόδας να παίξει δήμιουργικό ρόλο στήν προώθήσή πις ειρήνής μέσω διαλόγου. Σε αυτό το
πλαίσιο ενέταξε πιν πρόσφαπι υιοθέπισή από
πι Βουλή του Φήφίσματος για πιν αναγνώρισή παλαιστινιακού κρότους. Σω 2-3
Αυθεντικότητα
και αυθεντία
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ'
' . Σε έναν κόσμο που τα πραγματα μπορεί να είναι
αυτό που φαίνονται ή ακόμα τα ακριβώς αντίθετα
τους. όπου μεγαλες ιδεολογικές αφήγήσεις ήρθαν πολλές φορές να δώσουν επίφασή νομιμόπιτας σε πρακτικές απολυταρκικές. όπου. όπως έγραφε ο Ἀρής Αλεξανδρου στο Κιβώτια. μεταφέροντας πιν Μα οπτική του αφπγήτή. στο θεωρω φυσικό φαντάζει αφύσιΜ και έχω κάθε λόγο να υπαιτειῦσμαι ότι κάποιος
ΜΜΜ αυτήν την δήθεν φυσικότπτω. αναρωτιόμαστε πού είναι ή αυθεντικόπιτα και που το ψέμα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΣΜ 2 _
Μ1,5€
Περικοπές συνταξεων
1 5°/ο ζηταει ο Τομσεν
ζ Ενώ ή μισή ΝΔ είναι ακόμα μουδιασμέντι από το νεοφιλελεύθερο στίγμα που έδωσε
στο κόμμα ο Κυρ. Μπτσοτόκπς. ο Πολ Τόμσεν
πήρε τή σκυτόλή και. όπως αποκόλυψε το
«Ηιιῶπετοή απο. ειτανέρκεται απορρίπτοντας πι συμφωνία για μείωσή εργοδοτικών
εισφορών ζήτώντας περικοπές συντόξεων
15% και δυναμιτίζοντας το κλίμα τής διαπραγμότευσπς.
ΠΔ. 13. 11
Η Εθνική μειώνει σε
0,5°/ο τις προμήθειες
στα Ρ08
Η Εθνική όνοιξε χθες τον κορό των
μειώσεων τιρομήθειών σπι κρήσή Ροε
(αναμένεται να ακολουθήσουν όλλες
τρεις συσπιμικές τράπεζες) ανακοινώνοντας ότι από 1 5 Φεβρουαρίου π προμήθεια καθορίζεται σε 0.50% για συναλλαγές έως 10ευρώ με Μοκιλιόδες
σήμεία λιανικής πώλήοής να αποδάσνται συναλλαγές με κάρτες.
ΠΔ. 21
Προσλήψεις
μετα από έξι Χρόνια
απολύσεων
:ζ Οι 101 προκήρυσσόμενες θέσεις σπιν
Υγεία αποτελούν τμήμα πις συνσλιιαις προκήρυξπς των 985 μόνιμων σε φορείς του υπουργείου Υγείας για το έτος 2016. «Βήμα
που θα συιπιλήρωθεί με τή δεύτερή δέσμπ
των 2.440 προσλήψεων που ακολουθεί και
αφορα μόνιμες θέσεις όλων των ειδικοτήτων· σήμειώνει ή πολιτική ήγεσία του υπουργείου Υγείας.
Σελ. 14
Πεκίνο κατά Σόρος
για το σορταρισμα
κατά του γουάν
ί . Τα δύναμή που έχει απο·
κτήσει το μεγαλο ιδιωτικό. κερδοσκοπικό κεφαλαιο αποτυπώνει ή Χθεσινή προειδοποίήαπ πις Κίνας προς τον μεγαλοεπενδυτή Τζορτζ Σόρος να μήν
αποπειραθεί να κερδοσκοπήσει εις βόρος του κινεζικού εθνικού νομίσματος. Ο Σόρος έχει προαναγγείλει ότι θα
ασορτόρει› Με των ασιατικών νομισμότων
προβλέποντας «ανώμαλή προσγείωσή· για
πιν κινεζική οικονομία προσεχώς.
ΕΛ. 15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα